Interjú Iain Patersonnal

Iain Paterson
a Fenntartható Fejlődés Bizottság (FFB) elnöke

 

Az elmúlt évek folyamán a MOL-csoport folyamatosan fejlődött, tevékenysége nemzetközivé lett és összetettebbé vált. Hogyan tükröződik ez a fenntarthatósági megközelítésükben és Bizottság általi megítélésében?

 
A MOL-csoport egy új szakaszba lépett a fenntarthatóság terén, amikor 2010-ben bekerült a Dow Jones Fenntarthatósági Világindexbe. 2011-ben új üzleti stratégiai irányt határoztunk meg, továbbá az Igazgatóságban történt személyi változások következtében az FFB összetétele is megváltozott. Megújítottuk a Bizottság ügyrendjét, és új irányt határoztunk meg: az üzletági és leányvállalati teljesítmény fejlesztése a 6 fenntarthatósági stratégiai fókuszterület mentén. Törekszünk arra is, hogy a megújult Etikai Kódex és új EBK és Társadalmi Hatás Politikánk következetes végrehajtása nagyobb hangsúlyt kapjon.
 

2011-ben a MOL megújította a csoportszintű EBK Politikáját, kiegészítve azt a Társadalmi hatás területével. Hogyan ellenőrzik ennek hatékony végrehajtását?

 
A politika csak egy darab papír marad, amennyiben nincs a munkavállalók tevékenységében és viselkedésében megjelenő, kézzelfogható eredménye. Az Igazgatóság rendszeres beszámolót kap a MOL-csoport EBK teljesítményéről, köztük a jelentős eseményekről, a kulcs teljesítménymutatókról és a főbb akciókról. Tekintettel arra, hogy az „Egészség és Biztonság” valamint a „Környezetvédelem” két fontos fenntarthatósági fókuszterület is egyben, ezek összefoglalójára az FF Bizottsági üléseken is sor kerül. Ne feledkezzünk meg a rendszeres üzletági és leányvállalati beszámolókról sem, amelyek egyik témája szintén az EBK teljesítmény. A munkaidő kieséssel járó balesetek gyakorisága (LTIF) mutató mellett - amely a vezetői teljesítményösztönző rendszer egyik kulcseleme vállalatunknál - a fent említett fókuszterületek mentén ki akarjuk fejezni érzékenységünket, és erősebb kontrollt kívánunk gyakorolni tevékenységeink társadalmi hatásai felett.
 

Melyek a 2012-es esztendő fő fenntarthatósági témái és kihívásai?

 
Az aktuális üzleti év fő irányát hosszú távú fenntarthatósági célkitűzéseink határozzák meg. Hogy néhány példát említsek: telephelyeinken elindulnak, illetve folytatódnak energiahatékonysági projektjeink, kiterjesztjük folyamat-, munka-, közlekedés- és alvállalkozói biztonsággal kapcsolatos programjainkat, terveink szerint megkezdjük Százhalombattán a biogázüzemünk építését, és folytatódik a bioüzemanyagokkal kapcsolatos kutatás-fejlesztési tevékenység is. A humán tőke területén törekszünk arra, hogy a különböző kompetencia-fejlesztési programjainkat és rendszerünket egy nemzetközibb működésre szabjuk át. Mindemellett a közelmúltban megújult Etikai Kódex bevezetéséről az év végén vár beszámolót a Bizottság.
 

Hogyan értékeli a 2011-es teljesítményt a fenntarthatósági célok megvalósulásának fényében?

 
A munkabiztonsággal kapcsolatban – mely számunkra első számú prioritás -, vegyes érzéseim vannak. A munkabalesetek gyakorisági mutatója alacsonyabb volt, mint az előző években, közel állunk hosszú távú célkitűzésünk megvalósításához (1,23 a meghatározott 1-hez képest), és a balesetek többsége nem technológiai eredetű volt, hanem inkább elcsúszásból származó kisebb sérülések. Sajnos azonban halálos kimenetelű balesetek is előfordultak a MOL-csoportban, ami elfogadhatatlan. Legtöbb környezetvédelmi célunk teljesült, és a számos HR elismerés, melyet az év során kaptunk, megerősíti folyamatban lévő beruházásaink létjogosultságát a humán tőke területén.
 

Ön személy szerint melyik fenntarthatósági kihívást tartja a legfontosabbnak?

 
A legnagyobb kihívás, hogy miként tudja az emberiség ésszerűbben megőrizni a világ erőforrásait a jövő generációi számára.
Az emberi faj csak akkor képes a túlélésre, ha sikerül megőrizni a termékeny földet, vizet és más természeti erőforrásokat. Azonban szeretném az"ésszerűbb” kifejezést külön is hangsúlyozni: tudatosan és módszeresen kell cselekednünk erőforrásaink védelme érdekében, és nem szabad megfeledkeznünk a társadalmi fejlődésről sem.
 
© MOL-csoport | Felelősségkizárás | Kapcsolat