A jelentés hatóköre

A MOL az „irányítási megközelítést” alkalmazza konszolidációs módszertanként: a vállalat 100%-át jelenti azon vállalatok fenntarthatósági adatainak, melyek felett kontrollt gyakorol. Így minden olyan vállalatot és tevékenységet lefed, amelyet a MOL vagy bármely leányvállalata működtet és irányít.
Az EBK adatok esetén csak azokat a tevékenységeinket vesszük figyelembe, amelyek jelentős hatással lehetnek az egészségre, biztonságra és a környezetre, tehát kisebb irodai és adminisztrációs tevékenységek nem kerültek figyelembevételre. Említésre érdemes változások a 2010-es évhez képest: az INA d.d. leányvállalatai, a MOL által irányított orosz kutatás-termelést végző Baitex LLC és Matjushkinskaya Vertical LLC vállalatok, és az iraki kutatás-termelést végző Kalegran Ltd. vállalat eredményeit figyelembe vettük a 2011-es adatoknál. Az EBK típusú és energiaadatok 99%-át fedi le a jelentés a bevételek arányában. A teljesítménymutatókat tartalmazó táblázatban az üvegházhatású gázkibocsátási adatoknál az ún. „equity share” elvet is használjuk annak érdekében, hogy a MOL-csoportos vegyesvállalatok ilyen típusú adatait is bemutassuk a tulajdonrészünk arányában.
A Humán Erőforrás szervezet egy informatikai alkalmazás - BI (Business Inteligence) Data Port (SDHR modul) - segítségével gyűjti a többek között a fenntarthatósági jelentésekhez szükséges HR vonatkozású információkat a MOL-csoport tagvállalataitól. 2011-ben a jelentés 37 országot fedett le, beleértve az INA anyavállalatot, leányvállalatai közül pedig a Croscot és a Mazivat.
Így a rendszer a MOL-csoport munkavállalóinak 93%-át fedi le; azon cégeket vontuk bele ezen adatszolgáltatásba - a jövőben is követendő elvként -, amelyek létszáma meghaladja a 20 főt. 2010-ben mindössze 29 vállalatot fedett le a jelentésünk. Ez a változás jelentős eltéréseket okozhat egyes indikátorok esetében.

 

 
© MOL-csoport | Felelősségkizárás | Kapcsolat