Megjegyzések a fenntarthatósági adatokhoz

A mutatók a legtöbb esetben mérésen, számításon, ritkább esetben becslésen alapulnak, témától és telephelytől függően. Az adatok általában helyi szinten kerülnek összegyűjtésre a társasági iránymutatásokat figyelembe véve, majd az üzleti divíziókon keresztül állítjuk össze a csoportszintű adatokat. Az adatok teljességét és pontosságát központilag ellenőrizzük.

Vízkibocsátás: A telephelyi körülményektől, illetve a helyi jogszabályi követelményektől függően a megtisztított szennyvizeinket felszíni befogadóba, vagy közcsatorna rendszerbe vezetjük. A szennyezőanyagok minőségének, mennyiségének megfelelően a telephelyeinken általánosan használt szennyvíz-tisztítási lépcsők a fizikai tisztítás és/vagy a biológiai tisztítás (szükség szerint kémiai tisztítási lépések beiktatásával). Véleményünk szerint befogadó és kezelési módszer szerinti bontás nem lényeges, ezért ebben a formában nem jelentjük az adatokat.
 
Hulladék: A hulladékkezelési kategóriák meghatározása az EU megközelítésén alapul, az információt a szerződött partnereinktől kapjuk.
Munkavállalói elkötelezettség szintje: a kérdőív első 9 kérdése vonatkozik az általános munkavállalói elkötelezettségre, melyet egy egytől négyig terjedő skálán mérünk. A munkavállalók három csoportba sorolhatóak a következő klaszter értékek alapján: ≤2,5 nem elkötelezett; 2,56≤ és ≤3,2 részben elkötelezett; 3,22≤ elkötelezett. A könnyebb értelmezhetőség miatt az adatokat százalékos értékbe számoljuk át.

 

 
© MOL-csoport | Felelősségkizárás | Kapcsolat