Független tanúsító levél a MOL részére (Ernst & Young)

Az Ernst & Young Tanácsadó Kft. (Ernst & Young) megbízást kapott, hogy korlátozott bizonyosságot nyújtó vizsgálatot végezzen a MOL Csoport 2011-es Éves jelentésének a ‘Fenntarthatósági teljesítményünk' fejezetében (a Fenntarthatósági Jelentés) található, a 2011-es évhez kapcsolódó fenntarthatósági teljesítménymutatók vonatkozásában. A Fenntarthatósági Jelentést a MOL Csoport (MOL) vezetősége készítette el, az abban foglalt információk összegyűjtése és helyes megjelenítése a MOL vezetőségének a felelőssége. A vizsgálat végrehajtása kapcsán a mi felelősségünk kizárólag a MOL vezetőségével egyeztetett vizsgálati hatókör vonatkozásában, és kizárólag a MOL felé áll fenn. Következésképpen az Ernst & Young a MOL-on kívül egyetlen más jogi vagy természetes személy felé sem vállal semmilyen felelősséget. Bármely harmadik fél, aki független tanúsító levelünkre támaszkodik, ezt teljes mértékben a saját felelősségére teszi.

MILYEN ELJÁRÁSOKAT VÉGEZTÜNK KÖVETKEZTETÉSEINK LEVONÁSÁHOZ?

Vizsgálatunkat az ISAE30001  szerint terveztük és hajtottuk végre. Vizsgálatunk során a fenntarthatósági teljesítménymutatókat a Globális Jelentéstételi Kezdeményezés (Global Reporting Initiative – GRI) fenntarthatósági jelentések készítéséhez kiadott útmutatójának (a GRI G3 Iránymutatás) alkalmazása, illetve a MOL vezetőségével egyeztetett teljességi, következetességi és pontossági szempontok alapján értékeltük az alábbiak szerint:

Teljesség

 • A teljesítménymutatók meghatározása során minden jelentős adatforrást figyelembe vettek-e, illetve a Fenntarthatósági Jelentés határainak értelmezése és alkalmazása megfelelő volt-e.

Következetesség

 • A csoport szinten kialakított központi iránymutatások és adatgyűjtési eszközök alkalmasak voltak-e arra, hogy a fenntarthatósági adatok gyűjtése és jelentése következetesen valósuljon meg a különböző beszámolási egységeknél.

Pontosság

 • A telephelyeken összegyűjtött, csoport szintre jelentett fenntarthatósági adatok megfelelően alátámasztottak-e.
 • A csoport szintű minőségellenőrzési kontrollokat megfelelően végrehajtották-e, az azonosított hibák javításra, vagy bemutatásra kerültek-e.
 • A csoport szintű adatgyűjtés eredményét, illetve az adatokhoz kapcsolódó feltételezéseket és korlátozásokat megfelelően mutatták-e be a Fenntarthatósági Jelentésben.

GRI

 • A Fenntarthatósági Jelentés megfelel-e a GRI G3 Iránymutatás alkalmazására vonatkozó GRI A+ megfelelési szintnek.

Következtetéseinket az alábbi vizsgálati lépések végrehajtása alapján vontuk le:

 1. Interjúk lefolytatása a fenntarthatósági adatok gyűjtéséért, összegzéséért és ellenőrzéséért csoport szinten felelős munkavállalókkal.
 2. Fenntarthatósági adatok jelentéséhez kapcsolódó kiválasztott dokumentációk és jelentési eszközök, többek között adatgyűjtési sablonok, eljárásrendek, adatbázisok vizsgálata.
 3. Helyszíni vizsgálatok végrehajtása négy kulcsfontosságú telephelyen. A telephely szintű adatgyűjtési folyamatok és rendszerek vizsgálata a MOL iránymutatások és mutató definíciók megfelelő alkalmazásának szempontjából, illetve a telephelyek által jelentett adatok pontosságának mintavételes ellenőrzése. Az alábbi telephelyekre terjedtek ki helyszíni vizsgálataink:
  • Slovnaft Bratislava finomító, Szlovákia/Pozsony (EBK2  és HR mutatók)
  • INA Rijeka finomító, Horvátország/Rijeka (EBK mutatók)
  • Molve Upstream telephely, Horvátország/Molve (EBK mutatók)
  • INA központ Horvátország/Zágráb (HR mutatók)
 4. A fenntarthatósági adatok csoport szintű ellenőrzési és adatösszegzési folyamatainak vizsgálata, illetve a beszámolási egységek teljeskörűségének ellenőrzése. A vizsgálatunk kiterjedt a helyszíni ellenőrzésen érintett telephelyek által szolgáltatott adatok Fenntarthatósági Jelentésbe kerülésének mintavételes ellenőrzésére, illetve a MOL által végzett csoport szintű adatellenőrzések megfelelőségének értékelésére is.
 5. A Fenntarthatósági Jelentés vizsgálata a fenntarthatósági adatok bemutatásának megfelelősége szempontjából, beleértve a különböző korlátozások és feltételezések megjelenítésének ellenőrzését.
 6. A Fenntarthatósági Jelentés vizsgálata a GRI G3 Iránymutatás alkalmazására vonatkozó GRI A+ megfelelési szint teljesülése szempontjából.

Bizonyosság mértéke

Bizonyítékgyűjtő eljárásaink úgy kerültek kialakításra, hogy az ISAE3000 szerinti korlátozott bizonyosságot szerezzünk következtetéseink alapjául. Végrehajtott bizonyítékgyűjtő eljárásaink terjedelme alacsonyabb volt, mint ahogy az egy kellő bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízás (pl. könyvvizsgálat) esetén elvárható, ennek megfelelően az általunk nyújtott bizonyosság mértéke is alacsonyabb annál.

Vizsgálatunk korlátozásai

 • Vizsgálatunk hatókörébe kizárólag a Fenntarthatósági Jelentésben megjelenő fenntarthatósági teljesítménymutatók tartoztak.
 • Helyszíni vizsgálataink során nem vizsgáltuk teljeskörűen a telephelyek által jelentett összes fenntarthatósági adatot. Vizsgálatunk fókusza az adatjelentési folyamat, illetve az adatforrások mintavételes alapú vizsgálata volt.
 • A telephely szintű adatgyűjtési folyamatok tekintetében vizsgálatunk négy telephelyre korlátozódott.
 • A Fenntarthatósági Jelentésben megjelenített szöveges állítások és kinyilatkoztatások alátámasztottsága nem képezte vizsgálatunk tárgyát. Nem vizsgáltuk továbbá a Fenntarthatósági Jelentésben bemutatott, a teljesítménymutatókhoz kapcsolódó korábbi évekhez tartozó adatokat, illetve trendeket.

KÖVETKEZTETÉSEINK

Vizsgálatunk alapján az alábbi következtetésekre jutottunk:

 • Nincsen tudomásunk olyan lényeges beszámolási egységről, amelynek fenntarthatósági adatai a Fenntarthatósági Jelentésből kimaradtak volna, és ez a tény ne kerülne bemutatásra a Fenntarthatósági Jelentés keretében.
 • Nem jutott a tudomásunkra olyan tény, amely révén feltételeznünk kellene, hogy a telephelyek által jelentett adatok összegzése nem volt megfelelő.
 • Nincsen tudomásunk olyan hibáról, amely lényeges hatással lenne a jelentett fenntarthatósági adatokra.
 • A Fenntarthatósági Jelentés, a fenntartható fejlődésről a MOL honlapján megjelent információk, illetve a MOL Éves Jelentés 2011 releváns részeinek vizsgálata alapján nem jutott a tudomásunkra olyan tény, amely révén feltételeznünk kellene, hogy a MOL vezetősége által megállapított GRI A+ megfelelési szint ne adna valós képet a MOL fenntarthatósági jelentéstételéről.

MEGÁLLAPÍTÁSAINK

A jelentési folyamathoz kapcsolódó lehetséges fejlesztési területeket a MOL vezetősége számára készítendő külön jelentésben foglaltuk össze. Ezen megállapításaink nem befolyásolják a jelen tanúsító levélben a Fenntarthatósági Jelentéssel kapcsolatban levont következtetéseinket.

TANÚSÍTÓ CSAPATUNK

A tanúsító csapatunkba bevontuk a nemzetközi Klímaváltozási és Fenntarthatósági Szolgáltatások hálózatunk munkatársait is, akik számos jelentős nemzetközi vállalat számára végeztek már hasonló tanúsítási vizsgálatokat.

 

 


 

 

1 „Múltbeli időszakra vonatkozó pénzügyi információk könyvvizsgálatán vagy átvilágításán kívüli, bizonyosságot nyújtó szolgáltatások” című Bizonyosságot Nyújtó Megbízásokra Vonatkozó Nemzetközi Standardok

2 Egészség, Biztonság és Környezetvédelem

 
© MOL-csoport | Felelősségkizárás | Kapcsolat