MOL-CSOPORT ÉVES JELENTÉS Gazdasági, társadalmi és környezeti teljesítményünk
Kezdőlap
Tartalomjegyzék
A 2011-es eredmények összefo...

A MOL 2011-ben erős működési eredményt ért el a továbbra is kihívásokkal teli környezetben. Az EBITDA 6%-os növekedést mutatott (645 Mrd Ft), míg a 337 Mrd Ft üzleti eredmény (mindkettő speciális tételek nélkül) gyakorlatilag megegyezett az előző évivel. A nemzetközi tevékenység részesedése emelkedett az üzleti eredményben, többek között az Upstream szegmens nemzetközi növekedésének köszönhetően. A Csoport EBITDA-jának több mint 70%-a az Upstream üzletágból származott köszönhetően a magasabb realizált szénhidrogénáraknak és a növekvő termelésnek. Ugyanakkor az eredményességre negatívan hatott a magasabb bányajáradék fizetési kötelezettség (Magyarországon 102 Mrd Ft, 14%) és a hazai gázárszabályozás. A Downstream üzletág veszteséges lett a kedvezőtlen üzleti környezet illetve a horvátországi finomítói leállások miatt. A Gáz Midstream hozzájárulása az eredményhez továbbra is jelentős, üzleti eredménye növekedett a tavalyi évhez képest. További fontos hatás, hogy a nettó befektetés-fedezeti ügylet számviteli elszámolásának bevezetése jelentősen javította a pénzügyi eredménysort. A MOL-csoport nettó eredménye 154 Mrd Ft volt 2011-ben, szemben a 2010-es 104 Mrd Ft-os eredménnyel.

A MOL elkötelezett maradt pénzügyi stabilitásának megőrzése iránt: a válság újabb hullámára adott válaszként beruházási költségeinket (274 Mrd Ft, 18%-kal alacsonyabb az előző évinél) a Csoport működési cash-flow-ja alatt tartottuk. Csökkenő nettó hitelállományunk eredményeként eladósodottságunk mértéke az előző évi 31,3%-ról 2011. december végére 28%-ra csökkent. Kiemelt beruházásaink folytatása és befejezése valamennyi üzletág területén kiemelkedően kedvező helyzetet teremtett a fellendülés időszakára.

  • Az Upstream szegmens speciális tételek nélküli üzleti eredménye 16%-kal, 330 Mrd Ft-ra emelkedett az előző évhez képest. A növekedés elsősorban a megnövekedett külföldi termelésnek és a nemzetközi jegyzésárak következtében 26%-kal magasabb realizált szénhidrogénár pozitív hatásainak volt köszönhető. Ezen pozitív hatásokat azonban mérsékelte a dollárral szemben erősödő forint árfolyam, illetve a negyedik negyedévben kieső szíriai bevétel. A magyarországi termelésre jutó bányajáradék 102 Mrd Ft volt, amely 14%-kal magasabb az előző évhez viszonyítva. Az előző évek kiemelkedő, elsősorban Oroszországban és Kazahsztánban elért kutatási sikereinek köszönhetően a MOL 117 millió hordó olaj egyenérték új készletet könyvelt el, mely több mint 200%-os készletpótlási rátának felel meg. A MOL-csoport SPE irányelvek szerinti 2P jóváhagyott készlete 2011. december 31-re 682 millió hordó olajegyenérték, míg a prognosztikus kitermelhető vagyon 1,4 milliárd hordó olajegyenérték.
  • A Downstream szegmens 0,5 Mrd forintos veszteséget realizált 2011-ben (speciális tételek nélkül). Az eredményre kedvezőtlenül hatottak olyan külső tényezők, mint a saját felhasználás költségeit megnövelő magasabb olajár, az alacsonyabb átlagos crack spreadek, a romló petrolkémiai környezet és a finomítói leállások. A javuló termékszerkezet és a hatékonyságjavító intézkedések csak mérsékelni tudták a kedvezőtlen külső környezet hatását. Ennek ellenére a szegmens üzleti eredménye az INA hozzájárulása és a speciális tételek nélkül viszonylag stabil maradt, 59 Mrd Ft-ot ért el.  
  • A Gáz Midstream szegmens speciális tételek nélküli üzleti eredménye 2011-ben 66 Mrd Ft volt. A legnagyobb hozzájárulása a szegmens eredményéhez továbbra is az FGSZ Zrt-nek (gázszállítás) volt, annak ellenére, hogy a gáztarifák 2010. július 1-jével történt ideiglenes befagyasztása kedvezőtlenül érintette a 2011. I. féléves eredményt.
  • A pénzügyi műveletek nettó vesztesége 2011-ben megfeleződött a 2010-es veszteséghez képest, és 55 Mrd Ft-ot tett ki. 2011-ben 56 Mrd Ft nettó árfolyamnyereség keletkezett (köszönhetően annak, hogy a 2011. harmadik negyedévtől az árfolyamveszteség saját tőkében került elszámolásra a nettó befektetés-fedezeti ügylet számviteli elszámolásának eredményeként), szemben a 2010-es év 47 Mrd Ft-os veszteségével. A Magnolia Finance Ltd. által kibocsátott tőkeinstrumentumok átváltási opciójának valós értékre történő átértékelése 10,5 Mrd Ft-tal csökkentette a kötelezettségek értékét. Ezen túlmenően a CEZ tulajdonában lévő MOL részvényekre szóló vételi opciónak valós értékelésén 60,8 Mrd Ft nem realizált veszteséget könyvelt el a Társaság. Mindkét eredményhatás elsősorban a 2011. második félévében megfigyelhető nyomott részvényárfolyamnak és az euróval szemben gyengülő forintnak köszönhető.
  • A beruházások és befektetések értéke 275 Mrd Ft volt 2011-ben. Ez 17%-kal alacsonyabb, mint az előző évben. A beruházások az Upstream szegmensben a kelet-közép-európai régióra, Oroszországra és Irak kurdisztáni régiójára, míg a Downstream szegmensben a Pozsonyi Hőerőmű (TPP) átépítésére és a Rijekai Finomító modernizáció első fázisának befejezésére irányultak.
  • A nettó eredmény 2011-ben 154 Mrd Ft-ra nőtt, amely 48%-kal haladta meg az előző év eredményét. Mindez a stabil üzleti eredmény és javuló pénzügyi eredmény együttes hatásának köszönhető.
  • A működési cash-flow 2%-kal csökkent 2010-hez képest, 373 Mrd forintot tett ki. A működőtőke-változás előtti, üzleti tevékenységből származó cash-flow 19%-kal nőtt.
  • A nettó hitelállomány a gyengébb forint ellenére 871 Mrd Ft-ra csökkent az év végére, amely javuló, 28,0%-os eladósodottságot eredményezett 2011. év végén, szemben a 2010. év végi 31,3%-kal.

 

 

Előző
Következő
 
 
© MOL-csoport | Felelősségkizárás | Kapcsolat