MOL-CSOPORT ÉVES JELENTÉS Gazdasági, társadalmi és környezeti teljesítményünk
Kezdőlap
Tartalomjegyzék
Downstream üzletági összefog...

Fő üzenetek

  • 2011-ben a Downstream divízió eredményére továbbra is erős nyomást gyakorolt a kihívásokkal teli külső környezet, de
  • két legnagyobb finomítónk jól teljesített, amely igazolja komplex eszközeink erősségét.
  • Célunk, hogy megőrizzük legjobb eszközeink vezető szerepét, valamint javítsuk a szegmens eredményességét.
  • A MOL csoportszinten optimalizálja eszközeit, célzott organikus növekedési projektekkel és a kevésbé hatékony eszközök átalakításával.
  • Az eszközök rugalmas működtetésével és rövid távú hatékonyságnövelő akciókkal célunk, hogy fokozatosan javítsuk a horvátországi Downstream működését.

 

A 2011-es év bemutatása
 

Célunk az integrált működésünk erősítése

2011-ben megalakítottuk az egységes Downstream divíziót, mely magában foglalja a Termékelőállítás és Kereskedelem, a Kiskereskedelem és a Petrolkémia üzletágakat. A szervezeti változással, integrációnk erősítésével célunk, hogy kiaknázzuk az egymáshoz kölcsönösen kapcsolódó üzleti folyamatokban rejlő lehetőségeket. Működési hatékonyságunk javítására fókuszálunk, hogy így csökkentsük a külső gazdasági környezet negatív hatásait. Az újonnan alakult Downstream divízió alatt 5 finomító, 2 petrolkémiai üzem, 7 márkanév alatt, 11 kelet- közép-európai országban több mint 1600 töltőállomás üzemel, melyeket kiterjedt logisztikai rendszerünkön keresztül látunk el és átfogó ellátási-lánc menedzsment alatt optimalizálunk.

Rendkívül kedvezőtlen külső környezet…

2011 kihívásokkal teli év volt a Downstream üzletág számára, melyet a rendkívül kedvezőtlen külső környezet illetve horvátországi finomítói leállások jellemeztek. A 2010-es javulást követően a finomító marzsok visszaestek a 2009-es szintre, mely az elmúlt tíz év legalacsonyabb értékei között volt. A gázolaj árrések javulása (az előző évhez képest) nem tudta ellensúlyozni az alacsonyabb vegyipari benzin és fűtőolaj árrések hatását. A kőolaj jegyzésára jelentős mértékben emelkedett, melynek következtében több mint 25%-kal nőttek az energiaárak 2010-hez képest.

Az integrált petrolkémiai árrés történelmi mélypontra süllyedt, mely jól tükrözi az európai petrolkémiai piac általános helyzetét.

…gyenge működési eredményt hozott csoportszinten...

A Downstream üzletág speciális tételek nélküli működési eredménye 0,5 Mrd Ft veszteséget mutatott az előző év 59 Mrd Ft-os nyereségével szemben. Mind a külső környezet alakulása mind a finomítói leállások komoly negatív hatással voltak az eredményekre a 2010-es évhez képest:

- Negatív hatások: (1) magasabb volumenű finomítói saját felhasználás és veszteség az üzemzavarok miatt (~ 10 Mrd Ft); (2) a beszerzett energia árának növekedése illetve a saját működéshez felhasznált nyersolaj jegyzésárának emelkedése (3) alacsonyabb átlagos crack spreadek (4) alacsonyabb integrált petrolkémiai árrés; (5) erősödő forint a dollárral szemben.

- Ezeket a hatásokat tompította a (6) valamelyest táguló árkülönbség a könnyű és nehézolajok között; a (7) javuló termékszerkezet, növekvő dízelkihozatal csökkenő fűtőolaj kibocsátás mellett és (8) a hatékonyságnövelő programunk eredményei.

Az üzleti eredményt 74 Mrd Ft egyszeri tétel rontotta, melyből a legjelentősebb tételek a következők voltak: (1) 35 Mrd Ft értékvesztés a IES goodwilljén a romló downstream üzletági kilátások következtében, összhangban a Csoport konzervatív számviteli politikájával; (2) 26 Mrd Ft energiaszektorra kivetett válságadó.

…komplex eszközeink jó teljesítménye ellenére

Noha a Feldolgozás és Kereskedelem újraelőállítási árakkal becsült „tiszta” működési eredménye negatívba fordult, a romló külső környezet ellenére az INA hozzájárulása nélkül a MOL finomítói tevékenysége profitábilis maradt. Az elért ’tiszta’ üzleti eredmény (52 Mrd Ft) jelzi komplex eszközeink erősségét.

A gyenge eredmény nagyrészt a horvát Downstreamnek köszönhető (-72 Mrd Ft). Elsősorban (1) a Rijekai Finomító új egységeinél korábban tapasztalt működési kihívások magasabb volumenű finomítói saját felhasználást és veszteséget eredményeztek. A Sisaki Finomítóban keletkezett tűznek és (2) a romló gazdasági környezetben csökkenő hazai értékesítésnek további negatív hatásai voltak.

A Petrolkémia eredménye negatívba fordult

A petrolkémiai üzletág üzleti eredménye veszteségbe fordult a második félévben, 10,6 Mrd Ft speciális tételek nélküli veszteséget eredményezve az év egészében. A gyenge eredmény legfőbb oka, hogy az integrált petrolkémiai árrés történelmi mélységbe zuhant, illetve jelentősen megnőttek az energiaköltségek.

Stabil finomítói kibocsátás…

A teljes finomítói kibocsátás az előző évi szinten alakult 2011-ben. Legkomplexebb finomítóink kapacitás-kihasználtsága tovább nőtt, ugyanakkor a horvát finomítók kihasználtsága nyomás alatt volt.

...változatlan értékesítési volumen...

A finomítói kihozatal összetételének javításával csökkentettük a veszteséges fűtőolaj eladást és növeltünk az értékes motor-üzemanyagok arányát a teljes értékesítésen belül.

...a magas árrésű motor-üzemanyag értékesítés a piaci trendet meghaladó mértékben növekedett

A Csoport teljes motorüzemanyag-értékesítése a kelet-közép-európai régióban 4%-kal nőtt a megelőző évhez képest, míg fő piacokon a kereslet stagnált. Így a piaci részesedésünk kis mértékben, 21%-ra nőtt a kelet-közép-európai régióban. Sikeresen megtartottuk és tovább erősítettük pozícióinkat hazai és legfontosabb, közeli export piacainkon. Magyarországon és Szlovákiában a nagykereskedelmi piaci részesedésünk tovább nőtt a csökkenő piaci kereslet ellenére. 2011-ben tovább folytatódott értékesítési tevékenységünk racionalizálása Horvátországban: új, vevőfókuszú értékesítési stratégiánknak köszönhetően a növekvő verseny ellenére is megerősítettük piaci helyzetünket.

Gyenge motorüzemanyag-kereslet, különösen a benzin esetében

A dízel iránti kereslet a régió egészét tekintve nőtt, összhangban a regionális gazdaságok erősödő export-tevékenységével – különösen az első félévben - valamint a kedvező időjárási körülmények miatt növekvő mezőgazdasági fogyasztással. A kereslet stagnált az év második felében többek között a gazdasági növekedés lassulásának hatására, valamint a viszonylag magas bázis időszaki érték miatt. A motorbenzin-kereslet (főként lakossági fogyasztás) jelentős mértékben esett a gyengülő vásárlóerő és a rendkívül magas benzinárak következtében.

A régió átlagához mérve hazai piacainkon a kereslet kedvezőtlenül alakult. Különösen igaz ez Horvátországban, ahol a stagnáló GDP csökkenő vásárlóerővel párosult, érzékenyen érintve a szállítói és építőipari szegmenseket.

A kereslet a régiós átlag felett alakult Szlovéniában (átmenő forgalom magasabb aránya), Lengyelországban (infrastrukturális beruházások) és Szerbiában.

Sikeresen folytatódott a kiskereskedelmi stratégia megvalósítása...

A MOL folytatta kiskereskedelmi stratégiájának megvalósítását annak érdekében, hogy a megnyert piacot biztosítva növelje a hálózat lefedettségét a finomítók ellátási rádiuszában és fokozza a szegmens hatékonyságát. Szlovéniában megkétszereztük töltőállomásaink számát a TUS Holding 19 kútjának felvásárlásával.

...új kiskereskedelmi design

Kiemelten fontos számunkra vásárlóink elégedettsége, ezért folyamatosan fejlesztjük töltőállomásainkat, egyúttal javítva az egy kútra jutó bevételt és növelve a hálózat hatékonyságát. A MOL új töltőállomási arculata folyamatosan kerül bevezetésre az újonnan épített és átbrandelt töltőállomásokon. A boszniai kúthálózat átalakítása is folyamatban van, több mint 20 töltőállomásnál került sor arculatváltásra. Legfontosabb piacainkon (Magyarország, Szlovákia, Románia) mintegy 150 kút esetében hajtottunk végre arculatváltást, növelve a kiszolgálás színvonalát és népszerűsítve éttermi szolgáltatásainkat. Fenntarthatósági szempontokat szem előtt tartó tevékenységünk kiemelt példája az a Magyarországon megvalósított zéró-emissziójú töltőállomás, melynél a legújabb technológiákat és megoldásokat alkalmaztuk, mint például a napenergia felhasználás, elektromos autók akkumulátorainak gyorstöltése, újrahasznosított anyagokból készült bútorzat és gazdaságos LED világítás.

Stagnáló kiskereskedelmi értékesítés a csökkenő kereslet ellenére

Magyarországon benzin értékesítésünk csökkent a rendkívül magas üzemanyagárak következtében, míg a dízel és LPG értékesítés nőtt, összhangban az export vezérelte gazdasági növekedéssel. A kiskereskedelmi üzemanyag-értékesítés mennyisége közel változatlan maradt, míg piaci részesedésünk 36,4%-ra nőtt.

Szlovákiában több mint duplájára emeltük a beruházási költségeinket, így sikerült 36% fölött tartani piaci részesedésünket a Szlovák Olajipari Szövetség (SAPPO) adatai alapján.

Horvátországban értékesítésünk csökkent. A veszteséges kutak bezárásának eredményeként a töltőállomások száma 22-vel csökkent.

Romániában a MOL piaci részesedése 12% fölé emelkedett az év végére. A shop árbevétel 8%-kal növekedett az intenzív promócióknak köszönhetően.

Magasabb petrolkémiai termelés és értékesítés

A Petrolkémiai szegmensben az olefin- és polimer-termelésünk kis mértékben növekedett. Az olefintermékek értékesítése jelentős mértékben növekedett míg a polimerek értékesítését az első félév kedvező piaci kondíciói támogatták.

 

Downstream kilátások
 

Az integrált működésben rejlő szinergiák kiaknázásával erősítjük regionális Downstream pozíciónkat

Az új Downstream struktúrával célunk profitabilitásunk növelése, komplex eszközeink vezető pozíciójának fenntartása, hatékonyságunk növelése és a rugalmas működésünk biztosítása. Az új szervezeti struktúrában hatékonyabban találhatjuk meg a globális optimumokat a lokális optimumok helyett. A „kőolajtól műanyagig” filozófiánk szerint a finomítási és petrolkémiai tevékenységeinket a teljes szénhidrogén értékláncon keresztül optimalizáljuk. Továbbra is célunk az európai downstream üzletág szoros versenyében való vezető pozíciónk megtartása.

’Új Downstream Program’ a profitabilitás növeléséért

A jelenlegi finomítói környezet átfogó és megfelelő válaszokat igényel, ezért a MOL elindította az „Új Downstream Program 2012”-t az üzletág profitabilitásának növelése érdekében. A legfontosabb célterületek a következők:

I. Értéklánc optimalizálás teljes értéklánc előnyeinek kiaknázására. A legfontosabb fókuszpontok közé sorolható a profitorientált nyersanyag-kiválasztás és a kereslet szerinti (on-demand) termelés, kapacitásaink optimalizálása.

II. Az eszközmenedzsment programjai az energiaköltségek, fogyasztásvezérelt termelés optimalizálás, a logisztikai eszközök optimalizációjára, szelektív organikus növekedési beruházásokra (új butadién és LDPE üzemek, Rijeka modernizáció), termelésünk flexibilitásának és a petrolkémiai termékportfóliónk javítására fókuszálnak. Mindezek hozzájárulnak egy még hatékonyabb és költségtudatosabb eszközhasználat kialakításához.

III. Piacmenedzsment, amely a nagykereskedelmi és kiskereskedelmi szinergiák, a polimer, monomer és egyéb vegyipari termékek értékesítésében rejlő lehetőségek kiaknázására fókuszál. Mindezeket támogatják logisztikai fejlesztéseink.

IV. Erőforrás és Folyamat hatékonyságra fókuszáló programjaink célja a rejtett lehetőségek kiaknázása, a feladatok és felelősségek átvizsgálása, az erőforrás termelékenység elemzése és az optimális munkaerőlétszám meghatározása, az üzleti folyamatok átvilágítása.

Logisztikai és Kiskereskedelmi fejlesztések a mélyebb piaci integráltság érdekében

Logisztikai és kiskereskedelmi hálózatunk együttes fejlesztésével célunk, hogy magasabb végfelhasználói piaci részesedést érjünk el. Befektetéseink a kedvező helyzetű növekvő piacokra és területekre irányulnak. Románia továbbra is növekedési régiónak számít kiskereskedelmünk számára és 2011-hez hasonlóan további zöldmezős beruházásokat tervezünk.

Célunk, hogy javítsuk a horvát Downstream működési eredményét

Az eszközök rugalmas működtetésével és rövidtávú hatékonyság-növelő lépésekkel javítani kívánjuk a horvát Downstream szegmens működési eredményét. Ennek érdekében szükség van a logisztikai és kiskereskedelmi hálózatunk racionalizálására, működési költségeink csökkentésére. A tervezett új termékvezeték, amely a horvát finomítókat köti össze, további szinergiákat rejthet magában és rugalmasabb működést eredményezhet. Ezzel párhuzamosan előkészítjük a Rijekai Finomító maradékanyag-feldolgozó üzem fejlesztését, melynek célja, hogy nagyobb mennyiségű értékes „fehér termékeket” (pl. dízel és motorbenzin) állítsunk elő.

Szelektív petrolkémiai projektek a flexibilitás fenntartása érdekében...

A petrolkémiai integráció jelentősége, hogy megnyert piacot biztosít a finomításnak illetve kezeli a benzin-vegyipari benzin termékfelesleget.  Annak érdekében, hogy a finomítás és petrolkémiai integrációból származó szinergiákat fenntartsuk, Pozsonyban a gőzkrakkoló felújítását valamint egy új, éves szinten 220 kt kapacitású LDPE egység felépítését tervezzük, mely 2015-ben állna üzembe. Az új versenyképes üzem három régi, kisebb kapacitású egységet helyettesíti majd, nagyobb rugalmasságot és nagyobb mennyiségű vegyipari benzin feldolgozást biztosítva. A projekt várható beruházási költsége hozzávetőlegesen 260 millió euró.

...és a profitabilitás növeléséért

Az olefin melléktermék értékének növelése egyik stratégiai célunk, ezért a MOL a kimagasló profitabilitású butadién piacra való belépés mellett döntött. Ennek keretében egy éves szinten 130 kt kapacitású butadién extrakciós üzem megvalósítását tervezzük. A projekt várható beruházási költsége hozzávetőlegesen 100 millió euró. Az üzem indulását 2015-re tervezzük.

Előző
Következő
 
 
© MOL-csoport | Felelősségkizárás | Kapcsolat