MOL-CSOPORT ÉVES JELENTÉS Gazdasági, társadalmi és környezeti teljesítményünk
Kezdőlap
Tartalomjegyzék
Társaságirányítás

A MOL mindig is elkötelezett híve volt a legmagasabb színvonalú társaságirányítási struktúra és gyakorlat megvalósításának. A hazai elvárásoknak való megfelelés mellett igazodik a helyes társaságirányítás nemzetközi szinten is folyamatosan formálódó és fejlődő normáihoz. Ennek eredményeképpen a MOL a részvényesi érdekek szem előtt tartása mellett a Társaság tevékenységével kapcsolatos további érintettek („stakeholderek”) tágabb körének érdekeit és szempontjait is figyelembe veszi, ami elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a MOL a részvényesei és a társadalom számára kivételes értékeket teremtsen.

A Társaság elkötelezettségét többek között mutatja a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásairól tett nyilatkozat önkéntes közgyűlési elfogadása 2006-ban, a törvény által szabott határidő előtt. Emellett a Társaság 2004. decemberben részvényeinek a Varsói Értéktőzsdére történő bevezetését megelőzően nyilatkozatot tett a Varsói Értéktőzsde társaságirányítási ajánlásainak alkalmazásáról. A Társaság minden évben nyilatkozik ebben a témában a két tőzsde felé.

A MOL Nyrt. társaságirányítási gyakorlata összhangban van a Budapesti Értéktőzsde követelményeivel, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének ajánlásaival és a jelenleg érvényes tőkepiaci szabályozással. Emellett a MOL Nyrt. rendszeresen felülvizsgálja az általa alkalmazott elveket, hogy ezen a területen is megfeleljen a folytonosan fejlődő legjobb nemzetközi gyakorlatnak. A MOL társaságirányítási alapelveit ismertető Társaságirányítási Kódex 2006-ban került elfogadásra, majd 2010 évben aktualizálásra. Ez a dokumentum bemutatja a MOL részvényesek jogait, a fő irányító testületek működését, valamint tárgyalja a javadalmazási és etikai kérdéseket. A MOL Társaságirányítási Kódex közzétételre került a Társaság honlapján.

A MOL-csoport egyedüli kelet-közép-európai vállalatként 2011-ben ismét bekerült a Dow Jones Fenntarthatósági Világindexébe (Dow Jones Sustainability World Index). A felmérésbe a Dow Jones Globális tőzsdeindex alapján a világ 2500 legnagyobb vállalatát hívják meg. A független értékelés a fenntarthatóság három dimenzióját vizsgálja: a hosszú távú gazdasági, társadalmi és környezeti teljesítményt.  Az eredmény azt jelenti, hogy a MOL fenntarthatósági teljesítményét 118 olaj- és gázipari cég között a legjobb 10%-ba sorolták. Az elemzés további szempontjai olyan területeket ölelnek fel, mint az érintett felek kezelése (stakeholder management), a környezeti hatékonyság, vagy az ügyfélkapcsolatok menedzsmentje.

Előző
Következő
 
 
© MOL-csoport | Felelősségkizárás | Kapcsolat