MOL-CSOPORT ÉVES JELENTÉS Gazdasági, társadalmi és környezeti teljesítményünk
Kezdőlap
Tartalomjegyzék
Downstream

ÁTTEKINTÉS

 • A Downstream üzletág integrációja, melynek célja a szinergialehetőségek MOL-csoport szintű kiaknázása, valamint a működési rugalmasság növelése és a globális optimum elérése
 • A működési hatékonyság szigorú költség kontroll melletti javítása
 • Regionális piaci pozíciónk további erősítése logisztikai és kiskereskedelmi beruházások támogatásával 
 • A flexibilitás és a profitabilitás növelése a teljes Downstream értéklánc optimalizálásával és a jövedelmező organikus projektekkel
 • A fenntarthatósági elvek regionális kiterjesztésének folytatása

2011-ben megkezdődött a Downstream üzletág integrációja, melynek célja az egymásra épülő és egymást kiegészítő üzleti folyamatok szinergiáinak kiaknázása, illetve a globális optimum által vezérelt működés elérése. A hatékonyság javítása továbbra is kiemelt fókuszban van, ami lehetőséget biztosít a külső negatív gazdasági környezet hatásainak mérséklésére.

Az új Downstream Divízió teljes értéklánc menedzsmenttel és kiterjedt logisztikai rendszerrel 5 finomítót, 2 petrolkémiai üzemet és több mint 1600 üzemanyagtöltő-állomást működtet, termékeinek legnagyobb része 11 közép-kelet európai országban 7 márkajelzés alatt kerül értékesítésre. Az új struktúra célja egy hatékonyabb működés, nagyobb rugalmasság és a helyi optimumok helyett a teljes Downstream értéklánc globális optimumának elérése, mindez a profitabilitás növelése érdekében.

2011-ben folytattuk a horvát Downstream üzletág fejlesztését, míg a pozsonyi és a százhalombattai finomítóink fejlett eszközparkjuknak és kiemelkedő komplexitásuknak köszönhetően megőrizték versenyelőnyüket. A MOL-csoport Kiskereskedelem a meghatározó piacain csökkenő kereslet mellett a versenytársak átlagánál jobban teljesített és így a szűkülő piacokon nagyobb piaci részesedést sikerült elérnie. A petrolkémiai üzletágunk Közép Európa polimer piacának vezető szereplője, emellett rugalmasságot és állandó felvevő piacot biztosít egyes finomítói termékek számára.

 

 

VERSENYELŐNYEINK

Versenyelőnyünk elsősorban földrajzi elhelyezkedésünknek, versenyképes eszközparkunknak, a vevői igényeknek megfelelő termék-portfoliónknak és vevői kapcsolattartásunknak köszönhető. Hét termelő egységünk működtetését hatékony Értéklánc Menedzsment által optimalizáljuk kiaknázva a régiónkban fellelhető szinergialehetőségeket. Downstream üzletágunk versenyképességének megőrzésében kiemelkedő szerepet tölt be szakképzett kereskedői és mérnök szakembergárdánk.

Főbb versenyelőnyeink:

 • A két legkomplexebb, százhalombattai és pozsonyi finomítónk földrajzi elhelyezkedése kedvező a szárazföldi régiós piacok ellátása szempontjából, ami egyik alapja e két termelő egységünk profitabilitásának és kiemelkedő versenyképességének.
 • Kőolaj szelekció lehetősége: Míg a szárazföldi, tengertől távol eső finomítóinkat jellemzően költséghatékonyan, csővezetéken érkező orosz kőolajjal látjuk el, addig a tengerhez közeli termelő egységeink számára adott a lehetőség a különböző típusú kőolajok tengeren történő beszerzésére és a diverzifikációból adódó alapanyag-optimalizálásra.
 • Regionális logisztikai hálózat: szerteágazó csővezetékrendszerünk és nagy kapacitású alapanyag- illetve terméktároló telephelyeink teszik lehetővé a versenyképes kőolaj és alapanyag ellátást, illetve a költséghatékony termék disztribúciót. A végfelhasználókat megcélzó eredményes kereskedelmi tevékenységünket hatékony, diverzifikált logisztikai hálózatunk támogatja.
 • Piaci igények által vezérelt fejlesztési programunknak köszönhetően eszközeink hatékonyságának javítása mellett mára már mind az öt finomítónk képes EURO V minőségű motorhajtóanyag előállítására.
 • A kiskereskedelmi stratégiánk megvalósításának kulcseleme a vásárlói értékek erősítése annak érdekében, hogy partnereinket megtartsuk, és piaci részesedésünket növeljük.
 • A petrolkémiai és a finomítói egységek integrációja, működtetésük optimálása és a flexibilitás biztosítása növeli a versenyképességünket. Szaktudásunk, régiós tapasztalatunk, logisztikai és a műszaki hátterünk kiemeli a MOL Petrolkémia üzletágát az európai mezőnyből.

 

EREDMÉNYEINK

 

Szélsőséges piaci viszonyok melletti működés

2011. különösen kedvezőtlen évnek bizonyult a feldolgozó- és petrolkémiai ipar számára a rendkívül rossz globális gazdasági és üzleti környezetnek köszönhetően, ami negatív hatást gyakorolt a MOL-csoport Downstream szegmensre, annak profitabilitására és gazdasági teljesítményére. Általánosságban elmondható, hogy a kőolajár emelkedésével az energia árak is több mint 25%-kal nőttek 2010-hez képest, melynek eredményeként a Downstream működési költsége drasztikusan megemelkedett. A gazdasági válságnak köszönhetően a motorhajtóanyagok iránti kereslet csökkent, a felvevőpiac összezsugorodott és a termékeink árrései instabillá váltak. Az integrált petrolkémiai margin 2010-hez képest 14%-kal csökkent, ezzel elérte a valaha volt legalacsonyabb értékét.

Paradigmaváltás szükséges az igazán hatásos válaszlépéshez

Az elmúlt néhány évben, de különösen 2011-ben a Downstream iparág profitabilitása jelentősen romlott, alacsonyabb kapacitás-kihasználást és finomítói bezárásokat eredményezve. Annak ellenére, hogy a MOL-csoport Downstream üzletágának pénzügyi teljesítménye még a 2011-es rossz piaci körülmények mellett is az európai iparági átlag felett volt, a 2012-es negatív kilátások miatt paradigmaváltásra van szükség az igazán hatásos válaszlépéshez és a krízis kedvezőtlen hatásainak csökkentéséhez. Az olyan, folyamatban lévő, hatékonyság-javulást megcélzó programjainkat kiegészítve, mint a munkavállalói ötletbörzeként funkcionáló EIFFEL Program vagy a horvát működési hatékonyságot javító OptINA Projekt; elindítjuk az Új Downstream 2012-2014 Programot, mely a teljes Downstream értékláncot átfogó célzott kezdeményezésekkel hivatott javítani a divízió profitabilitását. A programnak négy fókusz területe van:

I.  Értéklánc optimalizálás a teljes Downstream értéklánc szinergialehetőségeinek kiaknázására. A fókuszpontok között szerepel a profitorientált nyersanyag-kiválasztás, a termelésünk optimalizálása a piaci keresletnek megfelelően és a finomítói, petrolkémiai működés harmonizálása.

II. Eszközmenedzsment kezdeményezések, melyek az energia- és karbantartási költségek csökkentésére, költséghatékony termelés-optimalizálásra, logisztikai eszközök optimális kihasználására, szelektív organikus üzletfejlesztési lehetőségekre irányulnak. Az üzemanyag és egyéb termékek veszteségének minimalizálása, termelési rugalmasság javítása, termékkihozatal növelése és a petrolkémiai termékportfolió fejlesztése mind hozzájárulnak eszközeink hatékonyabb és költségtudatosabb kihasználásához.

III. Piacmenedzsment akciók, melyek célja a földrajzilag kiterjedt piaci jelenlétünkben, illetve kis- és nagykereskedelmünkben rejlő szinergiák és optimumok kiaknázása. Célunk továbbá, hogy kihasználjuk a polimer, monomer és egyéb vegyipari termékek értékesítésében rejlő lehetőségeket. Az új kezdeményezések többek között a PB gáz, kenőanyagok, üzemanyag kártyák értékesítését hivatottak növelni. Ugyancsak előtérbe kerül a piacok profitorientált, optimális ellátási koncepciója, továbbá a regionális termékvonalak és a helyi piacok marketing stratégiáinak harmonizálása.

IV. Erőforrásaink és üzleti folyamataink hatékonyságának növelését célzó programok között szerepel a lokális és MOL-csoport szintű felelősségek, illetve tevékenységek szétválasztása, a feladatok és a kötelezettségek felülvizsgálata, erőforrásaink hatékonyságának elemzése, illetve az üzleti folyamataink és azok munkaerő igényének áttekintése. Továbbá hosszú távon elköteleztük magunkat a „lean” koncepció bevezetése, vagyis a munkafolyamataink veszteségeinek minimalizálása mellett.

Szelektív beruházások a vezető pozíciónk fenntartása és profitabilitásunk javítása érdekében

A hosszú távú tendenciák igazolják komplex eszközállományunk fontosságát és dízel fókuszú beállítottságunkat. A régió bruttó hazai össztermékének (GDP) növekedési potenciálja nem változik, és mindezt további jelentős dízelkereslet és növekvő dízelhiányra vonatkozó várakozások kísérik. Eközben a benzin-vegyipari benzin kérdésének rugalmas kezelése továbbra is döntő fontosságú marad, ha a fennálló benzin termék-többlet hatásait enyhíteni akarjuk. Ezek a tendenciák alapot adnak néhány hosszú távú beruházásnak, akár a megnövelt dízel kihozatalra (Rijekai Finomító DC üzem, Dunai Finomító HCK) akár a finomítás-petrolkémia integrációjának fenntartására koncentrálunk.

 

Előző
Következő
 
 
© MOL-csoport | Felelősségkizárás | Kapcsolat