Fenntarthatóság

A MOL-csoport ismét bekerült a Dow Jones Fenntarthatósági Indexbe

2011-ben, a tavalyi sikert megismételve, továbbra is egyedüli vállalatként a régióból, a MOL-csoport bekerült a globális Dow Jones Fenntarthatósági Indexbe. Az olaj- és gázipari szektor vállalatai közül a kiválasztott legjobb 12 (legjobb 10%) cég közé kerülés valódi elismerése az elmúlt évek során befektetett erőfeszítéseknek. 2011-ben minden üzleti divízió részletesen meghatározta fenntarthatósági célkitűzéseit a hat Fenntartható Fejlődés (FF) fókuszterület mentén, annak érdekében, hogy 2015-re biztosítani tudjuk a MOL-csoport helyét a legjobbak között.

Továbbra is fókuszban van a környezeti- és energiahatékonyság

Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk CO2-hatékonyságunk fejlesztésére, annak érdekében, hogy meg tudjuk őrizni versenyképességünket egy alacsony-széndioxid kibocsátású világban is. Energiahatékonysági programunk a MOL-csoport egészében igyekszik fejleszteni üzleti egységek szintjén az egy termelési egységre jutó CO2 intenzitást. Összességében, az energiahatékonyság fejlesztés terü-letén tett erőfeszítéseink 3%-os CO2 kibocsátás csökkentést eredményeztek a 2010-es évhez képest, abszolút értékben pedig több mint 200 kt-t.

Annak érdekében, hogy a VOC kibocsátás csökkentés területén kitűzött stratégiai céljainkat teljesíteni tudjuk, útjára bocsátottuk a “Szivárgás Felismerés és Javítás” (LDAR) programunkat, valamint kísérleti jellegű projekteket indítottunk a program magyarországi bevezetése kapcsán.  Az előbb említett projektek nem csak a környező levegő minőségének javításához fognak hozzájárulni, hanem várhatóan csökkenteni fogják a vállalat szénhidrogén veszteségeit is.

Fejlődés a munkabiztonság terén

A MOL-csoport kihívást jelentő hosszú távú célkitűzéssel rendelkezik a munkabiztonság területén, amely maximálisan 1 munkaidő-kieséssel járó balesetet engedélyez egy millió munkaórára vetítve. 2011-ben ez a mutató 1,23 (INA Csoport nélkül) volt, mely az előző évi adatokhoz képest 21%-os fejlődést mutat, ugyanakkor még mindig nem éri el a kitűzött célértéket. Az INA is fejlődött ezen a téren, ott a mutató 2,6 volt, ami 24%-os csökkenés az előző évhez képest. A balesetek többsége nem hozható összefüggésbe a veszélyes technológiával, gyakran csak elcsúszás, botlás, esés következménye a sérülés.
A közúti balesetekre vonatkozó indikátorunk - összehasonlítva az előző évi adatokkal - csökkenő trendet mutat. 2011-ben az előbb említett mutatónkat (egy millió levezetett km-re jutó balesetek száma, RAR) 0,99-re csökkentettük az INA adatokkal nem számolva és 1,7-re hoztuk ki az INA-val együtt.  A fejlődő eredményeken túl azonban sajnos meg kell említenünk egy 2011-ben munkavállalónkat ért halálos közúti balesetet.

Az összes fontos program, mint pl.: Beszállítói Biztonság, Folyamat Biztonság Menedzsment (PSM) vagy a Munkahelyi Egészségfejlesztési program (STEP- “Tégy egy lépést az egészségedért”) folytatódott és bevezetésre került további cégeknél.

Folytatódtak tehetségek megszerzésére irányuló előremutató programjaink

2011 tavaszán került megrendezésre az ötödik, jubileumi Freshhh nemzetközi,vetélkedő. A versenyre több mint 2500 diák regisztrált, végül 596 csapat állt össze; 62 ország és több mint 200 egyetem képviseltette magát. A Freshhh egy nagyszerű és egyedi eszközünk arra, hogy megtaláljuk az iparágunkban elhelyezkedni kívánó, kiemelkedő képességű fiatalokat. Bizonyítja ezt, hogy 2007 óta több mint 60, a verseny döntőjéig eljutó diák csatlakozott a MOL-csoporthoz.

A MOL közeli és rendszeres kapcsolatban áll több középiskolával. Mivel a munkaerőpiacon hiány mutatkozik a természettudományokkal foglalkozó szakemberekből mind helyi mind globális szinten, a MOL különös figyelmet szentel arra, hogy a természettudományos tantárgyak iránti érdeklődést már ebben a korai életkorban erősítse a diákok körében. 2011-ben a középiskolák szintjén lezajlott programok: MesterM Díj, Dialógus Konferencia és a Junior Freshhh verseny.

2011-től kezdve a MOL-csoport vállalatai már 17 egyetemmel működnek együtt stratégiai szövetségek keretein belül, a működés szempontjából minden kulcsfontosságú ország területén.

A MOL-csoport egyéves Growww programjának keretében munkalehetőséget kínálunk frissdiplomás hallgatóknak. 2011-ben – az előző évhez hasonlóan – közel 300 új állást hirdettünk meg a vállalatcsoportban. Ezekre a pozíciókra összesen több mint 20.000 jelentkezés érkezett 7500 jelentkezőtől. Végül 279 állást sikerült betölteni 7 ország jelentkezőivel (Horvátország, Magyarország, Irak, Olaszország, Románia, Oroszország és Szlovákia).

 

 
© MOL-csoport | Felelősségkizárás | Kapcsolat