Jegyzetek az eredménykimutatáshoz

Értékesítés nettó árbevétele, működési költségek és üzleti eredmény
 

Értékesítés nettó árbevétele növekedett

A Csoport nettó árbevétele 2011-ben 24%-kal, 5.343,2 Mrd Ft-ra növekedett, melyet jellemzően a finomítói termékek jegyzésárának növekedése következtében beálló magasabb átlagos értékesítési árai idéztek elő. Az egyéb működési bevételek az előző évi szinten maradtak (25,0 Mrd Ft).

Az anyagjellegű ráfordítások növekedtek

Az anyagjellegű ráfordítások értéke 31%-kal növekedett igazodva az értékesítési bevételek növekedésének szintjéhez. Ezen belül az anyagköltség 33%-kal növekedett, főként az import kőolajár (677,2 Mrd Ft, ami tartalmazza az árfolyamváltozások hatását is) valamint a vásárolt mennyiség (30,3 Mrd Ft) növekedésének köszönhetően. Az eladott áruk beszerzési értéke 34%-kal 655,1 Mrd Ft-ra növekedett köszönhetően a drágább kőolajipari termékeknek (145,5 Mrd Ft). Az igénybevett anyagjellegű szolgáltatások értéke 6%-kal 185,3 Mrd Ft-ra csökkent.

Az egyéb működési költségek növekedtek

Az egyéb költségek és ráfordítások 3%-kal, 381,3 Mrd Ft-ra növekedtek 2011-ben. A vevő követelésekre elszámolt értékvesztés (13,3 Mrd Ft 2011-ben) és a Szlovák Készletezési Szövetségnek fizetett díj növekedésének (9,3 Mrd Ft) együttes hatását részben ellensúlyozta a vevői és szállítói kötelezettségeken keletkezett árfolyam veszteség csökkenése (7,8 Mrd Ft), valamint az INA által bírságra 2010-ben képzett céltartalék feloldása (4,0 Mrd Ft).

Alacsonyabb személyi jellegű ráfordítások köszönhetően az alacsonyabb létszámnak

A személyi jellegű ráfordítások 6%-kal, 256,0 Mrd Ft-ra csökkentek az előző év azonos időszakához képest, az alacsonyabb átlagos létszám (-5%) és az INA-ban a létszámleépítésre megképzett céltartalék alacsonyabb értékének hatására.

Egyszeri tételek az működési ráfordításoknál

Az energia szektorra kivetett válságadó 29,0 Mrd Ft-ra növekedett 2011-ben a korábbi év 25,8 Mrd forintjával szemben. A 2011-es éves felülvizsgálatot követően 34,8 Mrd Ft értékvesztés került elszámolásra a csoport olasz finomítási és nagykereskedelmi tevékenységéhez (IES Csoport) allokált Goodwill vonatkozásában, a csökkenő finomítói árrések, a magasabb tárolási és energia költségek együttes hatásaként. További értékvesztés került elszámolásra 2011-ben az INA Csoport egyes upstream eszközeire 5,2 Mrd Ft értékben. További növekedést jelentett a Román Versenyhivatal által kiszabott bírság, melyre 5,6 Mrd Ft céltartalék képzés történt.

 

Pénzügyi eredmények
 

A nettó pénzügyi veszteség csökkent

A pénzügyi műveletek nettó eredménye 2011-ben 54,9 Mrd Ft veszteség volt (szemben a 2010-ben elszámolt 85,5 Mrd Ft veszteséggel). A 2011-es évet 41,2 Mrd Ft összegű, míg a 2010. évet 34,5 Mrd Ft-os kamatráfordítás terhelte, amelyek főleg a kötvények utáni kamatfizetést tükrözik. 2011-ben a kapott kamatok összege 9,4 Mrd Ft-ot tett ki, míg 2010-ben 7,4 Mrd Ft-ot. 2011-ben 55,6 Mrd Ft nettó árfolyamnyereség került elszámolásra, szemben a 2010-ben elszámolt 46,7 Mrd Ft-os veszteséggel. A Magnolia Finance Ltd. által kibocsátott tőkeinstrumentumok átváltási opciójának valós értékre történő átértékelése 10,5 Mrd Ft nem realizált nyereséget eredményezett (szemben a 2010-ben kimutatott 5,4 Mrd Ft-os nem realizált veszteséggel). Ezen felül a MOL a CEZ tulajdonában lévő részvényekre szóló vételi opciójának valós értékelésén 60,8 Mrd Ft veszteséget könyvelt el. Mindkét változás a 2011. második félévben bekövetkezett jelentős részvényárfolyam csökkenés hatását tükrözi.

 

Részesedés társult vállalkozások eredményéből
 

Nyereséges társult vállalkozások

Részesedésünk a társult vállalkozások eredményéből 20,1 Mrd Ft volt 2011-ben, elsősorban a MET Zrt-ből és a MOL 10%-os részesedésére jutó eredmény hozzájárulásaként, a Pearl Petroleum Company működéséből.

 

Adózás előtti eredmény

A fent említett tényezők hatásaként a Csoport adózás előtti eredménye 2011. évben 218,4 Mrd Ft nyereség volt, szemben a 2010. évi 172,0 Mrd Ft nyereséggel.

 

Adózás
 

Alacsonyabb nyereségadók

A nyereségadók összege 2011-ben 29,9 Mrd Ft-tal 33,4 Mrd Ft-ra csökkent a 2010. évhez képest. A saját részvény tranzakciók, illetve harmadik feleknél levő MOL részvényekhez kapcsolódó visszavásárlási opciók értékelésének hatása adózási szempontból az IFRS-től eltérően jelentkezik, és 17,6 Mrd Ft-tal csökkentette adófizetési kötelezettségünket. Az adófizetési kötelezettség az anyavállalat (19% társasági adó, 8% Robin Hood adó és 2% iparűzési adó) 20,1 Mrd Ft-os, az INA 35,4 Mrd Ft-os (20% társasági adó), az FGSZ Zrt. 2,3 Mrd Ft-os és az MMBF Zrt. 1,2 Mrd Ft-os tárgyidőszaki adó hatását tartalmazza.

 
© MOL-csoport | Felelősségkizárás | Kapcsolat