Ügyvezetőség

Hernádi Zsolt (51) Molnár József (56) Simola József (45) Áldott Zoltán (43) Fasimon Sándor (45) Horváth Ferenc (51)
Világi Oszkár (48)          
 

Az Igazgatóság elnöke 2000. július 7-től, elnök-vezérigazgató 2001. június 11-től, az Igazgatóság tagja 1999. február 24-től.
Tagja az Igazgatóság Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottságának.

1989 és 1994 között számos pozíciót töltött be a Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-ben, 1992-től 1994-ig a pénzintézet vezérigazgató-helyettese. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. vezérigazgatója 1994 és 2001 között, 1994 és 2002 között tagja az igazgatóságnak. 1995 és 2001 között a Magyar Bankszövetség elnökségének tagja, 2001-től tagja a European Round Table of Industrialists szakmai szervezetnek.
2009 szeptemberétől a Budapesti Corvinus Egyetem díszpolgára.

A Társaság vezérigazgatója 2011. május 1-től és az Igazgatóság tagja 2007. október 12-től.
Az INA Felügyelő Bizottságának 2010 áprilisától, az FGSZ Zrt. Felügyelő Bizottságának 2011 májusától tagja.

1978 és 2001 között a BorsodChem Rt.-nél töltött be különböző vezető pozíciókat. 1982 és 1987 között az Árosztály vezetője, 1987 és 1991 között a Közgazdasági Főosztály vezetője. 1991-től 2001-ig a BorsodChem Rt. gazdasági vezérigazgató-helyetteseként közreműködött a vállalat válságkezelésében és újraszervezésében, majd ezt követően a társaság jövőképének kidolgozásában és privatizációjában. Kulcsszerepet játszott a BorsodChem részvények tőzsdei bevezetésében. 2001-től a TVK vezérigazgatói tisztét töltötte be. 2003-tól a MOL-csoport tervezés-kontrolling igazgatója, 2004 szeptemberétől a 2011-es vezérigazgatói kinevezéséig a csoport pénzügyi vezérigazgató-helyettese volt. A Slovnaft a.s. Igazgatóságának 2004 és 2008 között, a TVK Nyrt. Igazgatóságának 2001 és 2011 között volt tagja. Az INA Felügyelő Bizottságának 2010. április, az FGSZ Zrt. Felügyelő Bizottságának pedig 2011. május óta tagja.

Pénzügyi vezérigazgató helyettes 2011. május 1-től.
Tagja az INA Felügyelő Bizottságának 2012 áprilisáig.
Tagja az olaszországi IES Igazgatóságának.

1991-1992 között a General Electric – Tungsram-nál dolgozott SAP szakértőként, majd 1992-1994 között az Arthur Andersen-nél könyvvizsgáló és tanácsadói munkakörben tevékenykedett. 1996-ban csatlakozott a Boston Consulting Group-hoz, ahol Magyarországon, Németországban és Ausztráliában töltött be vezető pozíciókat. Karrierjét 2003-tól a MOL Nyrt-ben folytatta tovább. 2006 áprilisától az Ügyvezető Testület tagja. A SLOVNAFT a.s. Felügyelő Bizottságának elnöke volt 2011-ig. 2006-2011 között a Társasági Támogatás Ügyvezető Igazgatójaként dolgozott.

INA d.d. Igazgatóságának Elnöke 2010. április 1-től.

1990 és 1991 között a Creditum Pénzügyi Tanácsadó Kft. munkatársa volt, majd 1992 és 1995 között az Eurocorp Pénzügyi Tanácsadó Kft.-nél töltött be különböző munkaköröket. 1995 és 1997 között a MOL Privatizációs Főosztályát vezette, 1997-től 1999-ig a Tőkepiaci Műveletek igazgatója volt. 1999-től a Stratégia és Üzletfejlesztés vezetője, 2000 novemberétől stratégiai vezérigazgató-helyettese, majd 2001 júniusától a MOL-csoport stratégiai és üzletfejlesztési igazgatója. 2004. szeptember és 2011. június között a MOL Nyrt. Kutatás-termelés Divízió ügyvezető igazgatója volt.

A Kutatás-Termelés Divízió ügyvezető igazgatója 2011. június 1-től.
Tagja a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség Igazgatótanácsának.

1991-től a Mineralimpex külkereskedelmi vállalaton belül különböző vezető pozíciókat töltött be.
1996 és 1997 között kereskedelmi tanácsos megbízatást kapott Tripoliban.
1999-tól 2003-ig a MOL kőolaj és kőolajtermék ellátásáért felelős igazgató, 2002-től a Moltrade-Mineralimpex vezérigazgatója volt. 2003 és 2006 között a MOL Nyrt. Gáz Divíziójának ügyvezető igazgatója. 2006-tól 2009-ig a MOL-Russ vezérigazgatója. 2009 és 2011 közötti időszakban az Ellátás és Trading Divízió ügyvezető igazgatója.

A Termékelőállítás- és Kereskedelem Divízió ügyvezető igazgatója 2003 novemberétől, majd az újonnan létrejött Downstream üzletág ügyvezető igazgatója 2011. május 1-től.
A TVK Igazgatóságának tagja 2011. május 1-től.

2007. novembertől IES Mantova Igazgatóságának elnöke és 2003-tól a SLOVNAFT Igazgatóságának tagja.

1984 és 1991 között a Mineralimpex külkereskedelmi vállalatnál kőolaj- és földgázimporttal, valamint kőolajtermékek exportjával foglalkozott. 1991 és 1998 között a Mineralimpex és a Phibro Energy magyarországi közös vállalatát, a kőolaj és kőolajtermék európai kereskedelmével foglalkozó Allcom Trading Inc. céget vezette. A MOL Nyrt.-hez 1998-ban csatlakozott, mint az újonnan megalakított PB-gáz üzletág igazgatója. 2001-től a MOL Nyrt. értékesítési igazgatójaként a MOL által gyártott valamennyi termék (benzin, gázolaj, vegyipari termékek, bitumen, PB, kenőanyagok stb.) értékesítéséért felelős. 2002-től 2003-ig a MOL Nyrt. kereskedelmi igazgatója, tevékenysége az értékesítés mellet a kőolaj és a kőolaj-finomításhoz szükséges alapanyagok beszerzésével bővült.

Az Igazgatóság tagja 2011. május 1-től.
A SLOVNAFT Igazgatóságának elnöke és a vállalat vezérigazgatója.
Az INA Felügyelő Bizottságának tagja.

A Pozsonyi Comenius Egyetem Jogi Karán szerzett diplomát 1985-ben és egyetemi doktori címet. 1990 és1992 között képviselő a Csehszlovák Országgyűlésben (Prága). 1996-tól több szlovák vállalat ügyvezető testületében dolgozott, ideértve a korábbi Poµnobanka, Slovenská pois»ovňa and Szlovák Vasutak (®SR) társaságot. Számos külföldi befektető jogi tanácsadója a szlovák ipar jelentősebb átalakításához kapcsolódó projektekben (US Steel, France Telecom, OTP, MOL).2002 óta a SLOVNAFT és a MOL stratégiai partnerségét és integrációját előkészítő munkacsoport tagja. Mielőtt 2005-ben a SLOVNAFT Igazgatóságának tagja lett, a Felügyelő Bizottság tagjaként dolgozott. 2006 márciusában a SLOVNAFT vezérigazgatójává nevezték ki.  2010 áprilisától a MOL-csoport Ügyvezető Testületének tagjává vált.

 

 
© MOL-csoport | Felelősségkizárás | Kapcsolat