Földgázszállítás (FGSZ Zrt.)

ÁTTEKINTÉS

  • 5800 km hosszú távvezetékrendszer
  • 17 hazai, 2 import betáplálási pont, közel 400 gázkiadási pont
  • 6 regionális központ, 6 kompresszorállomás
  • Világszínvonalú irányítóközpont Siófokon
  • Az ITO (Independent Transmission Operator) modell implementálása várhatóan az elsők között

Magyarországon jelenleg kizárólag az FGSZ Földgázszállító Zrt. (a továbbiakban FGSZ) végez földgázszállítási és rendszerirányítási tevékenységet. Mindkét tevékenység törvényileg szabályozott piaci környezetben zajlik. A vállalat tulajdonolja és üzemelteti a Magyarországot behálózó nagynyomású földgázrendszert. A hazai földgázszállítás mellett az FGSZ tranzit tevékenységet is folytat Szerbia és Bosznia-Hercegovina részére, valamint átszállítást  Románia és Horvátország irányába. Nemzetközi összehasonlításban a Társaság vezetékrendszerének műszaki színvonala a csúcstechnológiák közé tartozik. Az FGSZ a térség stratégiai szerepben lévő vállalata. Dinamizmusa és hatékonysága Európa egyik kiemelkedő földgázszállítójává teszi.

Az FGSZ által az elmúlt években végrehajtott stratégiai fontosságú vezetékfejlesztések alapozzák meg a Társaság jövőjét, a regionális elosztó szerep kiteljesítését és hazánk biztonságos, környezetbarát és versenyképes áron történő gázellátását. Az FGSZ felkészülten néz szembe azokkal a kihívásokkal, feladatokkal és követelményekkel, amelyek az Európai Unió által is támogatott, integrált, forráslehetőségeit tekintve diverzifikált és likvid piac kialakításából következnek. A stratégiai célkitűzések további hatékony és átgondolt infrastruktúrafejlesztést tesznek szükségessé.
 

 

VERSENYELŐNYÖK

Földrajzi adottságok: az FGSZ fontos szereplője a regionális tranzit célú szállításoknak is.

Minőségbiztosítás: A vállalat 1997-től működtet tanúsító testület által auditált, ISO 9001 szabvány követelményeinek megfelelő minőségbiztosítási rendszert. A tanúsító az olaj- és gázipar területén kiemelten elismert SGS. A minőségbiztosítási rendszer működését az SGS félévente, a Magyar Bányászati Hivatal pedig évente felülvizsgálja.

Stabil pénzáramlás: Az FGSZ közel 5800 km hosszú, Magyarországot behálózó nagynyomású földgázszállító távvezeték-rendszerének működtetése, kapacitásának és kiegészítő szolgáltatásainak diszkriminációmentesen történő értékesítése stabil pénzáramlást biztosít a csoport részére.

A Legjobb Munkahely: Az FGSZ 3 éve Magyarország és Közép-Kelet Európa legjobb munkahelye. A kutatást a Világgazdaság és az Aon Hewitt közösen végzi. A felmérés alapja a munkavállalói véleménynyilvánítás, melynek részvételi aránya mindhárom évben meghaladta a 80%-ot, az elkötelezettségi és elégedettségi mutató pedig stabilan 85%, amely messze meghaladja a magyar átlagot.

 

FŐBB EREDMÉNYEINK
 

Az FGSZ 2011-ben – „hol tartunk most?”

Az FGSZ a közelmúltban 210 kilométer hosszúságú vezetéket épített ki az ukrán-magyar határ felé, a hozzá tartozó kompresszor- és mérőállomásokkal. Ezzel az import földgáz betáplálás 25%-kal nőtt, és hozzájárult a stratégiai földgáztároló feltöltéséhez. 2010 közepére elkészült az Arad–Szeged vezeték-összeköttetés magyarországi szakasza, együttműködésben a román Transgaz S.A.-val. A Társaság nemrégiben fejezte be a Városföld–Slobodnica beruházást, amelynek hazai szakasza 205 kilométer hosszúságú, a Plinacro által megépített horvát szakasza pedig 80 kilométert tesz ki.  A magyar-román és magyar-horvát határokat keresztező összeköttetéseken keresztül az FGSZ szállít energiát külföldi partnereinknek, ám a későbbiekben a kétirányú forgalom is beindulhat.

A jelenlegi műszaki háttér magas színvonalon és valamennyi biztonsági követelményt kielégítve teszi lehetővé Magyarország növekvő mértékű földgáz-felhasználását. A modern rendszerirányító központ és a hozzá tartozó regionális központok alkalmassá teszik az infrastruktúrát a fogyasztói igények folyamatos, zavartalan kielégítésére. 

ITO az elsők között

Az úgynevezett ITO (Independent Transmission Operator – független rendszerirányító) modell a 2009/73/EK rendelet alapján épült be a magyar gáztörvénybe, és megjelenése gyökeres változásokat hozott az FGSZ életébe. A modell lényege, hogy a földgázszállító vállalat törvényi kötelezettségeinek megfelelően minden piaci résztvevő számára biztosítja a hálózathoz való egyenlő és tisztességes hozzáférést, elvégzi a szükséges beruházásokat, és tevékeny résztvevője lesz az európai gázpiac integrációjának.

Az ITO-modell keretei között a földgázszállító az anya- és leányvállatoktól egyaránt függetlenül működik. Ennek megfelelően az FGSZ önállóan dönt a rendszer-üzemeltetéshez, az infrastruktúrafejlesztéshez és a karbantartáshoz szükséges tennivalókról, anyagi erőforrásokról. A szigorú szétválasztási szabályok a pénzügyek mellett a menedzsmentre és a humánerőforrás-gazdálkodásra is vonatkoznak, s betartásukat a nemzeti szabályozó hatóság ellenőrzi.

Az FGSZ megtette a szükséges intézkedéseket, hogy az új modell keretei között is felkészülten folytathassa rendszerirányítási és gázszállítási tevékenységét. Ennek köszönhetően 2012-ben várhatóan elsőként kapja meg az ITO engedélyt.

Napi Földgáz- és Kapacitáskereskedelmi piac

A földgázellátásról szóló törvény értelmében az FGSZ két éve egy speciális szolgáltatást is nyújt ügyfeleinek. Az NFKP (Napi Földgáz- és Kapacitáskereskedelmi Piac) beindításával egy elektronikus kereskedési felületet hozott létre. Az NFKP fontos előrelépés azon az úton, amelynek az FGSZ évek óta elkötelezett híve, és amely a hatékonyabban versenyző és nagyobb likviditású magyarországi földgázpiac alapjainak megteremtéséhez vezet.

A földgázkereskedők, a saját jogú felhasználók, a földgáztermelők és a nagynyomású földgázrendszerhez csatlakozó más rendszerüzemeltetők – mint például a földgáztárolók vagy az elosztói rendszer üzemeltetői – ezen keresztül tudnak a földgázzal és a nagynyomású földgázszállító rendszer kapacitásaival kereskedni. A szállítórendszerbe általuk betáplált és kivételezett gázmennyiség különbözetét (legyen az többlet vagy hiány) egymás között gyorsan és hatékonyan, átlátható versenypiaci feltételek között, a tényleges keresleti-kínálati viszonyoknak megfelelően cserélhetik el. Ennek köszönhetően a piaci szereplők napi feladataikat előre tervezhetik, a nap végi kiegyensúlyozás az eddiginél kisebb kockázatot jelent számukra, így egyenletesebb és megbízhatóbb szolgáltatást tudnak nyújtani saját ügyfeleiknek.

 

KITEKINTÉS
 

Európai dimenziók

Az FGSZ egy hatékonyabb és több lábon álló gázpiac létrejöttében érdekelt. Ezért a 2011-től 2020-ig terjedő 10 éves időszakban mind a magyar, mind pedig nemzetközi szintéret átfogó infrastruktúra-fejlesztésekben kíván részt venni, ezzel segítve a hazai likvid gázpiac kialakulását. A gázpiac átformálása lehetővé teszi, hogy a hazai fogyasztók az aktuálisan legalacsonyabb árú gázforrást tudják igénybe venni a régióban.

Az FGSZ a stratégiai beruházások első lépcsőfokaként 2006 és 2010 között jelentősen növelte a keleti importkapacitást, összhangban a stratégiai tároló fejlesztésével. Megépítésre került a magyar-horvát és a magyar-román összekötő vezeték. Mindez számottevő mértékben hozzájárul a magyarországi ellátásbiztonság növeléséhez, és elősegíti azt, hogy a gázbehozatal majdani diverzifikációjához szükséges vezetékhálózat megvalósuljon.

A stratégiai beruházások második, 2011-2020-as időszakra tervezett üteme az észak-nyugati fejlesztéseket foglalja magában. A már kiépített kapacitásokhoz kapcsolódva, a magyar-szlovák és magyar-szlovén összekötő vezetékek létrehozásával, valamint a létező nyugati importkapacitások bővítésével egységes és minden irányból átjárható struktúrát alkot.

Az FGSZ célja, hogy Magyarország minden oldalról bebiztosítsa magát, és szerves részévé váljon az őt körülvevő régiónak. A déli és délkeleti területek, majd a keleti mellett az északi és nyugati gázforrások becsatolásával Magyarország gázellátása már biztosabb alapokon fog nyugodni.

Az FGSZ hosszú távú stratégiájában lefektetett beruházások lehetővé teszik, hogy a jelenlegi perifériális gázszállítási szerepkörből kilépve Magyarország az elkövetkező évtizedben regionális gázelosztó központtá fejlődjön.

A gázpiac megnyitása egyszerre nemzeti és összeurópai érdek, de a piaci szereplőket, sőt a végső felhasználókat, a fogyasztókat is inspirálni képes. A valódi gázverseny megteremtése, az ennek nyomán elvárható gázárcsökkenés, illetve a teljes iparág által üdvözölt likvid gáztőzsde megalakításának lehetősége olyan érzékelhető változások, amelyekért az FGSZ számára érdemes küzdeni.

Az Észak–Déli Gázkorridor célja egy egységes, transzparens gázpiac kialakítása a közép-és délkelet-európai régióban. Az Európai Bizottság kiemelten támogattja az FGSZ által 2007-ben kezdeményezett NETS (New European Transmission System: Új Európai Szállító Rendszer) együttműködést. A NETS a kelet-közép-európai régió gázszállító vállalatainak stratégiai együttműködésére épül, közösen kidolgozott energiapolitikai elvek mentén. Új szemléletű kooperációt és integrált hálózatot tesz lehetővé. 2011-2012 folyamán az érdekelt országok gázszállító vállalatai közös tanulmányt dolgoznak ki. Ebben körüljárják a regionális gázszállítási lehetőségeket, különös tekintettel az ellátásbiztonságra és az összekapcsolt gázpiacok nyújtotta kereskedelmi lehetőségekre.

 
© MOL-csoport | Felelősségkizárás | Kapcsolat