Gáz és Energia projektek

ENERGIA- ÉS HŐTERMELÉS

2007 decemberében a MOL és stratégiai partnere a CEZ (Cseh Energetikai Vállalat) Közösvállalati Megállapodás (JVA) keretében három energetikai nagyberuházás megvalósítását tűzte ki célul: a dunai és a pozsonyi finomítók területén két kombinált ciklusú gázturbinás (CCGT) technológiával működő erőmű építését – egyenként 860 MW kapacitással, 58%-os nettó elektromos hatásfokkal –, valamint, a pozsonyi finomító területén lévő hőerőmű (TPP) modernizálását és bővítését. A projektek megvalósulásával, a létesítményekben megtermelt energia elegendő gőzt és elektromos áramot fog szolgáltatni a Dunai és a Pozsonyi finomítók számára. A stratégiai együttműködés eredeti céljaival összhangban a beruházások a továbbiakban lehetővé teszik, hogy a MOL az energiapiacra belépve jelentős részesedésre tegyen szert és a szinergia hatásokat a különböző értékláncokon keresztül érvényesítse.

A két, egyenként 860 MW-os CCGT erőmű építésének munkálatai az időütemterv szerint haladnak, az elmúlt évek eredményeire támaszkodva a 2011. évben jelentős előrehaladást sikerült elérni: a magyar CCGT projekt az év első felében megkapta a kivitelezés megkezdéséhez szükséges valamennyi hatósági engedélyt. 2011 októberében aláírásra került az erőmű megépítésére vonatkozó fővállalkozói szerződés a Tecnicas Reunidas S.A. fővállalkozó céggel, továbbá az erőmű üzembiztonságának biztosítására és a főberendezések karbantartására vonatkozó hosszú távú szerződés a Siemens Zrt - vel. A szerződések megkötésével elindult a projekt kivitelezésének első fázisa. A kivitelezés második fázisa, az építkezés elindítása – a MOL és a CEZ további beruházási döntésének függvényében – 2012. első félévének végén várható. A teljes beruházási költség mintegy 600 millió euró, ami 15 százalékkal alacsonyabb a megvalósíthatósági tanulmány alapján előzetesen vártnál, a jelenlegi kedvező kivitelezési költségek miatt. Az erőmű az egyik legmodernebb villamosenergia-termelő technológiával fog rendelkezni, így magas hatékonysággal és alacsony határköltséggel üzemel majd.

A szlovákiai CCGT projekt előkészítési folyamata a 2010. végén elfogadott érvényes Környezeti Hatásvizsgálat (EIA) alapján a Létesítési Engedély (Territory Decision) szlovák energiahivatalhoz (URSO) történő benyújtását támogató tevékenységekre koncentrált. A 2010. évben indított pozsonyi TPP beruházás az ütemtervnek megfelelően halad, az új füstgáz kénmentesítő létesítmény 2012 első negyedévében kerül átadásra. Ezzel a beruházással a TPP hosszútávon képes lesz mindenben megfelelni a EU normák szerinti kén-dioxid és por határértékeknek. A környezetvédelmi beruházással párhuzamosan futó erőművi kapacitásbővítés megvalósulása után 2013. évtől a TPP az újonnan létesülő berendezések magasabb hatásfokának köszönhetően a korábbinál nagyobb hatékonyság mellett képes lesz kielégíteni a finomító teljes elektromos áram és gőz szükségletét.

MMBF

Az immár két éve folyamatosan üzemelő 1,2 Mrd m3 stratégiai és 0,7 Mrd m3 kereskedelmi célú mobilgáz kapacitással rendelkező földalatti gáztároló üzemeltetési tapasztalatai alapján elmondható, hogy megfelelően működő és megbízható része az ellátásbiztonságot garantáló hazai gázinfrastruktúrának.  A második teljes kereskedelmi kitárolási ciklusát futó gáztároló besajtoló és kitermelő egységei kifogástalanul működtek.

A 2011. évben a hazai szabályozói környezet stratégiai gáztárolást érintő változásai által okozott kihívásokra az MMBF-nek sikerült megfelelő üzleti válaszokat adni, azonban a tevékenység kockázata némileg emelkedett. A változások a kereskedelmi kapacitásokat nem érintették. A társaság stabil cash flow termelő képessége továbbra is biztosított.

Az MMBF finanszírozási háttere továbbra is stabil, beruházási hitelei közül az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) által nyújtott 200 millió eurós hitel törlesztése a tervek szerint halad.

EGYÉB PROJEKTEK

A MOL Nyrt. Upstream Portfólió Fejlesztés szervezete alaptevékenysége mellett a társaság meglévő, kiaknázatlan erőforrásainak (geotermikus energia és magas inert tartalmú gázok) hasznosításán is dolgozik.

A magas inert tartalmú gázok energetikai hasznosításának koncepcióját a MOL egy pilot projekt keretében vizsgálja. Az engedélyeztetési és kivitelezési munkák lezárulása után a 0,6 MW elektromos kapacitású pilot kiserőmű 2012 tavaszán kezdi meg működését. Számos hasonló, de a pilot projektnél nagyobb volumenű, inert gáz hasznosítását célzó beruházás van előkészítési fázisban. A teljes portfolió biztosítani fogja a MOL számára, hogy jelentős piaci jelenlétre tegyen szert a kiserőművi szektorban az inert gázt tartalmazó mezők közelében telepített gázmotoroknak és gázturbináknak köszönhetően.

A 2011-es évben a geotermikus projektek előrehaladását több külső, főként szabályozási változás befolyásolta. A 2011. június 29-én elfogadott kormányrendelet értelmében négy terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálata készült el, lehetővé téve ezáltal a koncessziók kiírását és geotermikus stratégiánk megvalósításának tényleges megkezdését. Mindeközben a CEGE Zrt. tovább finomította pénzügyi és földtani modelljét, így felkészülten várja a 2012-es év első felében kiírásra kerülő koncessziókat.

 
© MOL-csoport | Felelősségkizárás | Kapcsolat