2007.07.16.

A MOL további organikus növekedést és jövedelemtermelő lehetőségeket céloz meg

A MOL növekvő osztalékfizetési rátát tervez

A MOL Nyrt. a mai napon a következő intézkedéseket jelenti be, hogy jelenlegi eszközállománya és portfoliója révén további növekedést és jövedelemtermelő képesség javulást érjen el. Ezek az intézkedések a MOL jelenlegi ötéves stratégiája közepén kerülnek meghirdetésre és a 2005 óta keletkezett vagy azonosított fejlesztési lehetőségek vizsgálatán alapulnak. Ezen fejlesztések jövedelmezőségi előrejelzése alapján a MOL felülvizsgálta a befektetők részére történő tőke-visszajuttatási politikáját.

Független elemzők véleménye alapján a MOL feldolgozás-kereskedelem és kutatás-termelés tevékenységei Európában a leghatékonyabbnak számítanak. Az európai finomítók között a MOL Csoport képes a legmagasabb nettó finomítói árrés elérésére a világszínvonalú finomítói eszközöknek, a kiváló piaci helyzetnek, a hatékony logisztikai rendszernek és az egyedülálló ellátási lánc menedzsmentnek köszönhetően. A működési kiválóság a részvényár alakulásában is tükröződik: a részvényár növekedése az utóbbi öt évben folyamatosan felülmúlta az európai feldolgozás-kereskedelmi versenytársakét.

Az Igazgatóság meg van győződve arról, hogy a MOL jelentős organikus növekedési lehetőséggel rendelkezik. A Társaság tervei szerint a csoport EBITDA 2006 és 2011 között - akvizíciós növekedést nem számítva - évente átlagosan 6,5 %-kal növekszik (2006. évi üzleti környezetet feltételezve) és 2011-ben 2,9 milliárd USD-t érhet el. Az üzleti szegmensek a következőképpen járulnak hozzá az EBITDA-hoz:

A Feldolgozás és Kereskedelem szegmensben a MOL éves átlagos 5%-os EBITDA növekedéssel 2011-re 1.420 millió USD EBITDA elérését célozza meg. A Dunai Finomítóban megvalósítandó Hidrokrakk projekt évente kb. 150 millió USD-vel javítja az EBITDA-t 2011-től. A projekt eredményeként a MOL Csoport dízel kihozatala a 2006. évi 44%-ról 2011-re 50%-ra növekszik, miközben a feldolgozó-kapacitás 15 millió tonnára bővül. A beruházás olyan piaci környezetben történik, amelyet a következő négy évben 7-8%-os dízel kereslet bővülés jellemez. A MOL szintén növelni szándékozik finomítóinak energetikai integrációját, hogy költségcsökkentés és a többlet villamos energia értékesítése révén többletbevételt érjen el.

A Kutatás-termelés szegmensben a MOL éves átlagos szinten kb. 6,6%-os EBITDA növekedést, valamint 2011-re 1.030 millió USD EBITDA elérését tervezi, 110 ezer boe/nap szintet meghaladó termelés alapul vételével. A MOL stabilizálni kívánja magyar termelését azáltal, hogy kiterjedt mező portfolióján további EOR/IOR technikákat alkalmaz, illetve fokozza kutatási, mezőfejlesztési és mezőrehabilitációs tevékenységét. A nemzetközi kutatás-termelés területén a MOL folytatja a Baytugan-Baitex mező fejlesztését, valamint fokozza kutatási és mezőfejlesztési tevékenységét a 2006-ban és 2007-ben megszerzett nyugat-szibériai Matyusinskaya és Surgut-7 blokkokban. A MOL jelentős termelés növekedést vár Oroszországban és Pakisztánban 2009-2010-ben.

A Petrolkémia szegmensben a MOL 8% feletti éves átlagos EBITDA növekedést céloz meg 300 millió USD érve el 2011-re. A TVK-Slovnaft petrolkémiai tevékenység egyesítése tovább javítja a költséghatékony működést. A MOL etilén üzemeinek kapacitása 870 kt-ra növekszik, míg a polimer éves kapacitás várhatóan 1,3 millió tonnát ér el a TVK üzemei költséghatékonyságának fokozásán, a Slovnaft etilén üzemének felújításán és egy új LDPE üzem építésén keresztül.

A Gáz szegmensben a MOL legalább 10%-os éves átlagos EBITDA növekedést céloz meg 2011-ig, amely meghaladja a 340 millió USD-t 2011-ben. A nemzetközi gáztranzit üzlet várhatóan megkétszereződik 2011-ig a magyar-horvát és a magyar-román vezetékek összekötésének következtében. Az import kapacitás növelését célzó projekt további regionális tranzitlehetőségeket biztosít. A MOL jelentős eredménytöbbletet lát a stratégiai és kereskedelmi gáztárolásban; az első gáztároló 2010-től kezdi meg működését.

A MOL becslése szerint előreláthatólag 5,3 milliárd USD-t fog beruházni 2007 és 2010 között.

Az organikus növekedés mellett a MOL elkötelezett marad további értékteremtésre akvizíciók és stratégiai szövetségeken keresztül mind a Feldolgozás és Kereskedelem, mind a Kutatás-termelés területén, amennyiben ezek az akvizíciók megfelelnek a társaság által alkalmazott szigorú megtérülési mutatóknak, és illeszkednek a stratégiába.

A MOL a 2007. június 22-én bejelentett saját részvény vásárlási program keretében 10,6 millió darab részvényt vásárolt, 1,6 milliárd USD-t juttatva vissza részvényeseinek, melynek következtében a társaság nettó betétes pozíciója nettó adósság pozícióvá változott. A MOL továbbra is folytatni kívánja a saját részvények vásárlását a közgyűlés által adott felhatalmazásnak megfelelően, ezért új megbízást adott az ING Bank Zrt-nek és az OTP Bank Nyrt-nek, mint befektetési szolgáltatóknak további "A" sorozatú MOL részvények vásárlására. A következő közgyűlésen az Igazgatóság felhatalmazást szándékozik kérni saját részvények törlésére. Az Igazgatóság emellett döntött arról, hogy növelni kívánja az osztalék-kifizetési rátát, melynek mértéke a befektetési lehetőségek függvényében 2008-tól 40%-ra növekedhet.

A MOL már bizonyította, hogy képes kimagasló értéket teremteni részvényesei számára. Az Igazgatóság meggyőződése, hogy a MOL képes megvalósítani saját független stratégiáját, ezzel jelentős értéket teremtve részvényesei számára.