Termékgondozás

Termékeink és termékelőállítási folyamataink jellemzőinek, valamint az ellátási lánchoz és a végfelhasználókhoz fűződő kapcsolataink újragondolásával - egyes esetekben a költségek csökkentése mellett -, egyre jobb minőségű termékeket és szolgáltatásokat nyújtunk és csökkentett környezetterhelés mellett is növelt értéket biztosítunk vevőink számára.

Ezzel közelebb kerülünk az életciklus menedzsment megvalósításához, melynek keretében a termékhatások megfelelő kezelése nem csak egy vállalat által bonyolított konkrét folyamat tekintetében, hanem „bölcsőtől a sírig” biztosított. Ugyanakkor a tényleges változás csak akkor járhat sikerrel, ha a piac és a társadalom valamennyi szereplője kölcsönösen vállalja a rá eső felelősséget.

Ezt olyan önkéntes kezdeményezések támogatják, mint a Magyar Vegyipari Szövetség és 16 tagvállalata által 2006-ban aláírt Felelős Gondoskodás Egyetemes Alapokmány.

Minden (TVK és SPC által előállított) petrolkémiai termék esetén életciklus szakaszonként vizsgáljuk a termékek egészség- és munkavédelmi hatásait és a fejlesztési lehetőségeket. Minden MOL-csoport által előállított kenőanyag, vegyipari- és finomítói termék termékcímkéin és biztonsági adatlapjain megfelelő részletezettséggel tüntetjük fel a fenntarthatósági hatásokra vonatkozó információkat.

Az általunk alkalmazott megközelítés

A termékgondozás iránti elkötelezettségét a MOL-csoport EBK menedzsment rendszere is rögzíti, kitérve arra is, hogy miként kell minimalizálni, kezelni és kommunikálni a MOL-csoport termékeinek, szolgáltatásainak és folyamatainak életciklussal kapcsolatos egészségvédelmi, biztonságtechnikai, és környezetvédelmi (EBK) hatásait.
Tovább

REACH

A folyamatos tudományos- és ipari fejlődés egyik eredménye, hogy világszerte jelentős mértékben megnövekedett az ipari termelés volumene és napjainkban egyre több vegyi anyaggal kerülünk közvetlen kapcsolatba.
Tovább