Éghajlatváltozás

A klímaváltozás a MOL-csoportnál nem kizárólag a közvetlen CO2 emisszió csökkentését jelenti, annál jóval szélesebb értelemben foglalkozunk vele.

Ezt a felfogást alapvetően az ún. Klíma és Energia Csomagban közzétett jogszabályok vázolják fel, amely 2009 júniusában lépett életbe. Ez a csomag határozza meg a 2020-ra megvalósítandó klíma és energetikai célokat (az ún. "20-20-20" célkitűzés), ami az ÜHG (üvegházhatású gázok) emissziójának kötelező 20%-os csökkentését, az EU megújuló forrásokból származó energiafelhasználásának 20-os növelését és az elsődleges energia felhasználás 20%-os csökkentését írja elő. Emellett azt is előírja, hogy a tüzelőanyagokból származó CO2 emissziót a termékek egész élettartama során korlátozni kell, a “kúttól a kerékig”. Továbbá meghatározza a játékteret a széndioxid leválasztás és tárolás (CCS) számára is. Az említett jogszabályi elemek hatással vannak a MOL-csoport működésére, és irányt szabnak számunkra klímaváltozási stratégiánk kialakításában.

Feltett szándékunk, hogy a fenti csomag egyes részeit külön-külön kezelt intézkedésekkel kezeljük. A MOL ÜHG csökkentésre irányuló erőfeszítéseinek részletes ismertetését a „Az ÜHG kibocsátás csökkentése” című fejezet tartalmazza. Így eljárva törekszünk arra, hogy javítsuk az Európai Bizottság által kidolgozott CO2 benchmarking rendszerben elért pozíciónkat (ez az intézkedés a felülvizsgált ETS Direktíva bizonyos előírásait szolgálja). A megújuló forrásokból származó energiafelhasználás elősegítésére irányuló direktíva keretein belül azt vizsgáljuk, hogyan lehet hasznosítani Magyarország és Horvátország geotermikus és a szerves hulladékokból kinyerhető biogáz potenciálját az energia iránti igények támogatása céljából. Ami az üzemanyag minőségi direktívát illeti, dolgozunk a második generációs bioüzemanyagok kutatásán, valamint az alga-olaj hasznosításán is, mint a biodízel előállítás során felhasználható harmadik generációs bioüzemanyag alapanyag kutatásán is.

A MOL-csoport a fenti kezdeményezéseket jelentős kihívásnak tekinti és az a célunk, hogy beazonosítsuk a szénkorlátozásra törekvő gazdaságból származó lehetőségeket. Az említett kihívásokra adott válaszunk teljes mértékben összhangban van a MOL-csoport vezetése által 2009 végén kiadott éghajlatváltozásról szóló állásfoglalással.

További, a témakörhöz kapcsolódó információt a MOL-csoport Éves jelentéseiben talál: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.

A MOL-csoport állásfoglalása az éghajlatváltozásról

Alapelvek - A MOL-csoport álláspontja szerint az üvegházhatású gázok kibocsátása által előidézett éghajlatváltozás az emberiség egyik legjelentősebb gazdasági, társadalmi, illetve környezeti problémája, a fenntartható fejlődés kiemelten fontos kérdése.
Tovább

ÜHG kibocsátás csökkentése

A MOL–csoport kiemelt fontossággal kezeli az ÜHG csökkentésre irányuló tevékenységeit, mint az egyik lehetőséget a klímaváltozás elleni küzdelemben.
Tovább

Közúti fuvarozás hatékonysága

Hatékonyságunk növelése a közúti fuvarozás területén
Tovább

Megújuló energia

A megújuló energiaforrások nemcsak hosszú távú termékportfoliónkban játszanak fontos szerepet, de azokra ÜHG kibocsátásunk csökkentése és versenyképességünk fokozása érdekében is kiemelt hangsúlyt fektetünk.
Tovább

Szén-dioxid leválasztás és tárolás (CCS)

A CO2 leválasztás és tárolás elnevezésű technológia fejlesztése és alkalmazása, mint a légkörbe történő kibocsátás csökkentésének egyik lehetséges módja, egyre nagyobb figyelmet vív ki magának.
Tovább

A jövő töltőállomása – Budapest, Istenhegyi úti MOL-töltőállomás

Az Istenhegyi úti koncepció töltőállomás célja egyfajta útkeresés a jövő kihívásainak lehetséges kezelési módjaira, üzemelési tapasztalatok szerzése jelenleg még nem sztenderd ipari megoldások alkalmazásában, így hozzájárulva ezek elterjedéséhez és hatékonyságuk növeléséhez. A tapasztalatok alapján fogunk egyes elemeket részben vagy egészben benzinkútjainkon alkalmazni.
Tovább