Megújuló energia

A megújuló energiaforrások nemcsak hosszú távú termékportfoliónkban játszanak fontos szerepet, de azokra ÜHG kibocsátásunk csökkentése és versenyképességünk fokozása érdekében is kiemelt hangsúlyt fektetünk.


Megújuló energiaforrások arányának növekedése a Finomításban

Az elfogadott Termékelőállítás és Kereskedelem Fenntartható fejlődés akcióterv egyik legfontosabb eleme a megújuló energiaforrások arányának növelése a Finomításban. A 2008-ban indított projekt keretében három fő terület vizsgálata kezdődött meg, melyek a szélenergia, napenergia és a szerves hulladék alapú biogáz előállítás voltak. Kitűzött célunk a műszaki és gazdasági szempontból leginkább fenntartható megoldás azonosítása és megvalósítása.

Esetünkben a megújuló energiák alkalmazásának tekintetében az egyik legfőbb szempont az, hogy a technológia jól illeszthető legyen a finomító meglévő energiaellátó rendszeréhez, valamint működése ne legyen befolyással az ipari egységek folyamatos és stabil üzemmenetére.

A lehetőségek pontos meghatározására mindhárom területen tanulmányokat készítettünk.

Szélenergia: A szélenergia potenciál felmérését célzó vizsgálatok alapján a Dunai Finomító alkalmas helyszínnek bizonyult szélkerék telepítésére. A szabályozási környezet változásával azonban szükségessé vált a projekt újragondolása és olyan műszaki megoldás kidolgozása, amellyel a szélviszonyok változásának köszönhető ingadozás megfelelő mértékben kiegyenlíthető.

Napenergia: Felmérést készítettünk a napenergia alkalmazási lehetőségeit illetően meleg víz és elektromos áram előállítása céljából. Azonosításra került a finomítói közvilágítás azon része, illetve azok az épületek, amelyek ellátása ilyen módon biztosítható. A megvalósítási lehetőségek értékelése során a projekt ebben a formában nem bizonyult gazdasági értelemben is fenntarthatónak, ezért más technikai megoldás kidolgozását kezdtük meg.

Biogáz gyártás: Megvalósíthatósági tanulmányt készítettünk, hogy megvizsgáljuk a Dunai Finomító szennyvíztisztító üzemében a szerves hulladék, egyéb szerves ipari melléktermékek (pl. glicerin, szappanos víz, stb.), és kommunális hulladék biogázként történő hasznosításának lehetőségeit. Mindezek alapján azonosításra került egy olyan alapanyag struktúra, amellyel megfelelő hozamú biogáz termelés biztosítható. A keletkező gáz hasznosítására és az üzem finomítói technológiákhoz történő illesztésének kidolgozására első lépésként egy kísérleti félüzem megvalósítását tűztük ki célul, melynek működtetési tapasztalatai alapján tervezzük meg az ipari méretű egység integrációját.

Megújuló energiaforrások a termékportólióban

Amellett, hogy igyekszünk saját működésünkben megújuló energiaforrásokat használni, jövőbeli termékpalettánk egy lehetséges kiegészítésének is tekintjük a megújuló forrásokat. További információkat erről itt találhat.