Szén-dioxid leválasztás és tárolás (CCS)

A CO2 leválasztás és tárolás elnevezésű technológia fejlesztése és alkalmazása, mint a légkörbe történő kibocsátás csökkentésének egyik lehetséges módja, egyre nagyobb figyelmet vív ki magának.

A MOL folyamatosan fejlődő vállalatként, jelentős belső kutatás-fejlesztési erőfeszítéseket tett a tárolás kérdéskörét tekintve.

Első lépésként felállított egy CCS munkacsoportot a szén-dioxid kimerült szénhidrogén telepekben történő tárolási lehetőségek vizsgálatára. Ezután tudományos együttműködést alakított ki az Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet szakembereivel. Csatlakoztunk egy nemzetközi konzorciumhoz, az ECCO, Európai CO2 értéklánc projekthez, az elkülönítési és tárolási lehetőségek vizsgálata céljából, melyet az Európai Unió is financiálisan támogat 3 éven keresztül 2008 szeptemberétől.

Eredményeink 2008-tól:

 • A MOL hazai kőolaj és földgázmezői tekintetében  összetett földalatti és felszíni vizsgálata során megtörtént IOR, EOR, EGR többlet olaj és gáztermelési lehetőségek  vizsgálata, a potenciális CO2 elhelyezés figyelembevételével;
 • A hazai letermelt CH tárolókban a CO2 betárolási potenciál meghatározásra került;
 • A földtani és műszaki kockázatok elemzésre kerültek és javaslattétel történt ezek kezelésére;
 • Megvizsgáltuk és elemeztük a külföldi tapasztalatok alkalmazhatóságát a Pannon medence területére;
 • Magyarországi CO2 tárolási potenciál meghatározása az alábbi megosztásban
  • Mély sósvizes tárolás,
  • EOR  és EGR technológiákkal egybekötött széndioxid elhelyezés,
  • valamint a kőszéntelepekben való tárolás vonatkozásában;
 • Megtörtént a magyarországi CO2 elhelyezhetőség volumetrikus becslése a kijelölt perspektivikus földtani formációkban.
 • Esettanulmányokat készítettünk, és ezek alapján a műszaki és gazdasági szempontból vizsgáltuk meg a CO2 leválasztásnak és elhelyezésnek a lehetőségeit a MOL létesítményeit figyelembe véve;
 • 2009-ben létrejött egy konzorcium az MVM (Magyar Villamos Művek), MERT (Mátrai Erőmű Részvénytársaság), MOL és az ELGI (Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet) részvételével, azzal a céllal, hogy megvizsgálja a konkrét CO2 leválasztás és tárolás lehetőségét, a majdani Mátrai Erőmű kezelésében működő új erőműi blokk esetében;
 • A konzorcium folytatta a munkát, s június hónapban egy elő-megvalósíthatósági tanulmányt hozott létre a MERT-ben történő leválasztás, majd csővezetéki szállítás, és a MOL néhány letermelt gázmezőjében történő tárolás figyelembevételével;
 • A Mátrai Erőművel és az MVM-mel alakított konzorcium 2010 decemberében befejezte a munkáját, mert okafogyottá vált a tevékenységünk. Az MVM 2010 őszén hozott  határozata alapján nem lesz a közeljövőben a Mátrában új szenes erőmű, így Co2 leválasztás sem fog megvalósulni. Mivel a partnerek már nem érdekeltek a megvalósíthatósági projektben így velük nem is lesz CCS a közel jövőben.
 • 2010 novemberében az EU (Európai Unió) pályázatot írt ki a CO2 leválasztás és tárolás demonstrációs projektjeinek támogatására, viszont a konzorcium megszűnésével jelenleg nincs olyan partner Magyarországon, akivel a kedvező támogatási feltételek esetén is képesek lennénk pályázni.
 • MOL Upstream szakértői csapata elkészítette a leművelt gáztelepekben való CO2 tárolás és odaszállítás megvalósíthatósági tanulmányát 2010-ben, illetve 2011 első félévében befejezzük a korábban elindított megvalósíthatósági vizsgálatot a mély sósvizekben történő tárolásra vonatkozóan.

A Kormányzat és a Norvég Nagykövetség közös álláspontja alapján a Norvég Alap részéről folyik egy magyarországi CO2 tárolást megcélzó magyar-norvég kutatási projekt lehetőségének előkészítése.