Munkavállalói kapcsolatok

Az egyesülés szabadsága és a kollektív szerződéshez (KSZ) való jog számunkra alapvető fontosságú.

Érdekképviseletek

Érdekképviseletek

2008 INA nélkül

2009 INA
nélkül

2010 INA nélkül

2011
INA nélkül

2010 Teljes MOL-csoport

2011 Teljes MOL-csoport

2012 Teljes MOL-csoport

Érdekvédelmi képviselettel rendelkező munkavállalók (%)

93,3

91,4

92,8

91,2

94,5

94,8

94,8

Kollektív Szerződés hatálya alá tartozó munkavállalók (%)

94,5

93,4

92,7

91,6

94,5

95,0

91,7

Megjegyzés: A különbséget elsősorban az ausztriai vállalatok okozzák, ahol az ipari KSZ-ek minden munkavállalót lefednek, nem csak a szakszervezet által képviselteket, valamint a MOL Románia, ahol a munkavállalói képviselők is kötelesek a KSZ-t aláírni.

A munkavállalói érdekek képviseletét a munkavállalói érdekképviseletek látják el:

 • Az Európai Üzemi Tanács (minden EU tagországban működő vállalat arányosan képviselteti magát) tájékoztatja a munkavállalókat a különböző országokban hozott döntésekről, a nemzetközi gyakorlatról és tapasztalatokról
 • Üzemi tanácsok,
 • Szakszervezetek,
 • Munkavédelmi bizottságok és
 • A munkavállalói érdekképviselet részvétele a MOL Nyrt., a Slovnaft, az INA, a TVK és az FGSZ Felügyelő Bizottságában. (A MOL Felügyelő Bizottság tagjait az éves rendes közgyűlésen választják meg a részvényesek, a munkavállalói érdekképviseleti tagjait (a tagok harmadát) a MOL Üzemi Tanács választja meg.

A kollektív szerződéses tárgyalásokat hagyományosan a munkáltató kezdeményezi rendszeres időközönként. A jogszabályi előírásokon túlmenően nem csak a szakszervezeti képviselők, hanem minden érdekképviselet részt vehet a tárgyalásokon.

Minden jelentős működést érintő változás előtt, a szakszervezetek és az üzemi tanácsok a nemzeti jogszabályi elvárásoknak megfelelően illetve (azokban az országokban ahol releváns) a Kollektív Szerződésben leírtak szerint tájékoztatást kapnak..

Ország

Véleményezési idő (nap)

Érdekképviseletek számára biztosított véleményezési idő (nap)  

Ausztria (Roth GmbH)

84

Bosznia (Energopetrol)

60

Horvátország (INA)

16

Csehország (I&C Energo)

30

Magyarország

90

Szlovákia (Slovnaft)

90

Szlovénia (MOL Slovenija)

60

Románia (MOL Romania)

40

Oroszország (BaiTex)

120

Számos program biztosítja a vezetés és a munkavállalók közötti közvetlen kétoldalú kapcsolat folyamatos fenntartását:

 • Az Európai Üzemi Tanács (EÜT) minden évben három napos programot szervez. 2012-ben erre június 4-7-én került sor. A legfontosabb program a MOL-csoport vezetői tájékoztató rendezvénye és fóruma, ahol az EÜT tagjai tájékoztatást kapnak az aktuális kérdésekről, és kérdéseket tehetnek fel a vezetésnek. A megbeszélésen a testület áttekintette saját működésének jogi aspektusait, magyarországi és európai tapasztalatait; kiértékelték a Tanács előző évi tevékenységeit, és elfogadták az új munkatervet és stratégiát.
 • Évente mintegy 10 ÜT megbeszélést tartunk a MOL Nyrt-nél, ahol a képviselők tájékoztatást kapnak a MOL-csoport aktuális gazdasági helyzetéről, és kérdéseket tehetnek fel a munkavállalókat érintő döntésekkel és szabályzatokkal kapcsolatban. Évente 3-4 munkavállalói fórumot tartunk, ahol a munkavállalók kérdéseket tehetnek fel a felsővezetőknek és a MOL-csoport első számú vezetőjének az őket potenciálisan érintő napi hírekkel, gazdasági, társadalmi és pénzügyi változásokkal és intézkedésekkel kapcsolatban. Az EÜT vezető testülete és a szakszervezet vezetői is meghívást kapnak az Üzemi Tanács megbeszéléseire és a munkavállalói fórumokra. A megbeszélésekről jegyzőkönyv készül, melyek megtalálhatóak a MOL-csoport Intranet portálján.
 • A MOL Nyrt. 2012-ben is megrendezte a ‘Tabuk nélkül’ egyeztetést, ahol témakörfelelősök ismertették a folyamatok hatékonyságnövelési lehetőségeit és a jövő kihívásait.

A leányvállalatok kapcsolódó eseményei:

 • Az üzemi tanácsi választásra az INA-nál 2011-ben került sor. A Tanácsnak 25 tagja van, feladata, hogy egyeztetéseken, közös döntéshozatalon és a Munkáltatóval folytatott párbeszéden keresztül védje és képviselje a munkavállalói érdekeket a munkavállalók helyzete szempontjából fontos témakörökben.
 • Az Üzemi Tanács 2012-ben 5 rendes megbeszélést tartott, ebből 3 megbeszélésen részt vettek a munkáltató képviselői, azaz az INA MB és INA EB tagjai is az INA-n belül folytatott szociális párbeszéd elmélyítése érdekében.
 • A Slovnaft kiegészítő nyugdíj-biztosítási hozzájárulást fizet munkavállalói után. A vállalati hozzájárulás a munkavállalók havi bérének 4,5%-a (a veszélyes tevékenységet végző munkavállalók esetén ez 6%).
 • Az IES-nél 2012 szeptemberében írták alá az üzemi tanáccsal az Iparági kapcsolatok jegyzőkönyvet. Ez rögzíti a vállalat és az üzemi tanács közötti kommunikációs/tájékoztatási folyamat szabályait.