Szállításbiztonság

A MOL-csoport számos kontinensen, országban és telephelyen végez tevékenyésget, aminek következtében jelentős időt töltünk az utakon –hivatásos tanker-sofőrjeink és üzleti célból utazó munkatársaink egyaránt. Ezt szem előtt tartva elsősorban nem a közlekedési balesetek kezelésére hanem azok megelőzésére törekszünk.

Gépkocsi- és teherkocsi-biztonság

A közúti közlekedés során munkatársaink számos kockázattal szembesülnek és ezek csökkentése érdekében defenzív járművezetési képzést szerveztünk azoknak, akinél a munkavégzés rendszeres vezetést igényel. A tanfolyamokat úgy terveztük, hogy felkészítse a jármű-vezetőket a baleset megelőzési technikákra, miközben előmozdítja a kölcsönös megértés és együttműködés szellemének kialakítását. Minden résztvevőt bevontunk egy elméleti képzésbe, amely a biztonságos közlekedésre való oktatási rendszeren alapul, és ezt követően részt vesznek egy havi táv-oktatási programban, hogy naprakészen tarthassák az újonnan elsajátított ismeretanyagot. A résztvevők gyakorlati oktatásban is részesültek, személyre szóló értékeléssel kiegészítve. Azt javasoljuk és ajánljuk a járművet vezető dolgozóinknak, vegyenek részt a kiegészítő járművezetési tanfolyamon is. A tanfolyam négy modulból áll: vezetés síkos úton, terepen, éjszaka és rossz látási viszonyok között, illetve gyakorlatlan vezetői képzés. A cél az, hogy a járművezetők képesek legyenek a speciális közlekedési viszonyok között is defenzív járművezetésre a közlekedéssel kapcsolatos kockázatok csökkentése érdekében.

A társadalomra gyakorolt hatás

A MOL-csoport kiskereskedelmi hálózata plakátokat, képeket, füzeteket és szórólapokat helyez ki a töltőállomásokon, hogy felhívja a gépkocsivezetők és a vásárlók figyelmét a közlekedési kockázatokra és javítsa a volán mögött ülők magatartását. A MOL tovább folytatja azon kampányait is, amelyek elősegítik a gazdaságos, biztonságos és környezetbarát járművezetési szokásokat, és támogatják a járművezetőket az üzemanyag fogyasztás csökkentésében. A Globális Közúti Biztonsági Partnerség projektek támogatásán keresztül jobban összehangoljuk a hatósági, üzleti és NGO-k (nem-kormányzati szervezetek) együttműködését működési területünkön a közúti balesetek és baleseti sérülések megelőzésében.

A szállítás biztonsága

Kulcsfontosságú prioritásaink a biztonságos működés, a vevőelégedettség és a költséghatékonyság. Mivel a közúti, vasúti és folyami szállítást gyakran alvállalkozóink végzik, számos erőfeszítést teszünk annak érdekében, hogy ezeket az elveket a szerződéses partnereinkkel való együttműködés során is szem előtt tartsuk. A közúti szállítás biztonságát Közúti Szállítási Menedzsment Rendszerünk (Road Transportation Management System (RTMS)) biztosítja, amelyet kiterjesztettünk mind a saját, mind pedig alvállalkozóink flottáira, és olyan elemeket tartalmaz, amelyeknek minden félnek meg kell felelnie. Az uszályos és vasúti fuvarozási tárgyú szerződések alapjaként előminősítési rendszer került bevezetésre, így a tender győztesének (győzteseinek) kötelező jelleggel alá kell vetniük magukat egy (általános EBK követelményeken, ADN, EBIS előírásokon alapuló) EBK és technikai jellegű auditon. A sikeres audit a szerződéskötés előfeltétele. A folyami szállítás biztonsági előírásainak megtartása érdekében a MOL-csoport csatlakozott az EBIS (Európai Uszály-ellenőrzési Program) nemzetközi szervezethez, amelyet olaj- és vegyipari vállalatok dolgoztak ki a tartályhajók biztonságos műveleteinek fejlesztése iránti elkötelezettségüknek megfelelően. A szervezet uszályellenőrök képzésével és akkreditációjával is foglalkozik, a vizsgálatok, ellenőrzések alapját pedig egy, az uszályellenőrök által általánosan alkalmazott, rögzített szempontrendszerű kérdőív képezi. A vizsgálati jelentések az EBIS központ adatbázisában vannak kezelve. A MOL kizárólag olyan uszályokat és vontatóhajókat használ, amelyek érvényes EBIS-ellenőrzéssel rendelkeznek.

További, a témakörhöz kapcsolódó információt a MOL-csoport Éves jelentéseiben talál: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.