Teljesítményjelzők

A MOL folyamatosan fejleszti a GRI (Global Reporting Initiative) ajánlásainak megfelelően jelentéstételi gyakorlatát, ennek megfelelően az adatok köre évről-évre bővül.

Fenntarthatósági teljesítményünket az Éves Jelentésben a GRI (Global Reporting Initiative) indikátorok alapján értékeljük és tesszük közzé.

A fenntarthatósági adatok a MOL-csoport Éves jelentéseiben találhatók meg:

Teljesítményjelzők 2008
Teljesítményjelzők 2009
Teljesítményjelzők 2010
Teljesítményjelzők 2011
Teljesítményjelzők 2012
Teljesítményjelzők 2013

Az indikátorokat illetve azok MOL-csoportra szabott definícióját és mögöttes tartalmát az alábbi táblázatban foglaljuk össze.