Molnár József (56)

A Társaság vezérigazgatója 2011 május 1-től, és az Igazgatóság tagja 2007. október 12-től.
Tagja az INA Felügyelő- és Audit Bizottságának 2010 áprilisától.

1978 és 2001 között a BorsodChem Rt.-nél töltött be különböző vezető pozíciókat. 1982 és 1987 között az Árosztály vezetője, 1987 és 1991 között a Közgazdasági Főosztály vezetője. 1991-től 2001-ig a BorsodChem Rt. gazdasági vezérigazgató-helyetteseként közreműködött a vállalat válságkezelésében és reorganizációjában, majd ezt követően a társaság jövőképének kidolgozásában és privatizációjában. Kulcsszerepet játszott a BorsodChem részvények tőzsdei bevezetésében. 2001-től a TVK vezérigazgatói tisztét töltötte be. 2003-tól a MOL-csoport tervezés-kontrolling igazgatója volt a 2004-es pénzügyi vezérigazgató-helyettesi kinevezéséig. Tagja a SLOVNAFT, a.s. Igazgatóságának 2004 és 2008 között és a TVK Nrt. Igazgatóságának 2001 és 2011 között. Pénzügyi vezérigazgató helyettes 2004-től 2011-ig.